Przy wielkich fabrykach mogą powstać małe reaktory jądrowe produkujące ciepło – podaje „Rzeczpospolita”. To rządowy plan na redukcję emisji CO2 oraz zmniejszanie importu gazy ziemnego. Budowa wysokotemperaturowych reaktorów (HTR) wytwarzających…