Po trzech kwartałach dobre wyniki finansowe sektora górnictwa węgla kamiennego

Po trzech kwartałach dobre wyniki finansowe sektora górnictwa węgla kamiennego

Agencja Rozwoju Przemysłu podsumowała trzy kwartały 2017 r. w górnictwie węgla kamiennego. – Sytuacja w sektorze jest stabilna. Wszystkie działania restrukturyzacyjne, które podejmowaliśmy razem z zarządami i ze stroną społeczną już dziś przynoszą efekty, czego dowodem są dobre wyniki spółek – komentuje wiceminister ME Grzegorz Tobiszowski.

Katowicki Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu SA podsumował wyniki uzyskane przez przedsiębiorstwa górnicze po dziewięciu miesiącach 2017 roku. Do końca września br. kopalnie w Polsce wydobyły łącznie 48,9  mln ton węgla. Prawie 39,4 mln ton tej wielkości stanowił węgiel energetyczny, pozostała wielkość przypadła na węgiel koksowy. Wydobycie to uzyskano przy 84 czynnych ścianach wydobywczych, 17–sto kilometrowej średniej dziennej długości czynnego  frontu ścianowego i wydajności dziennej z jednej ściany w wysokości 3023 t/dobę.

W pierwszych trzech kwartałach spółki sprzedały 49,3 miliona ton węgla, a więc  sprzedaż przewyższyła produkcję o 400 tys. ton. Tradycyjnie największym odbiorcą była energetyka zawodowa, która zakupiła 23,3 mln ton węgla. O niemal 45,8% procent wzrosła natomiast sprzedaż do energetyki przemysłowej i osiągnęła wartość 1,6 mln ton.

Pozytywnym sygnałem jest również fakt, że wzrasta sprzedaż węgla w sortymentach najbardziej poszukiwanych na rynku, a zwłaszcza rynku komunalno-bytowym, tj. sortymentów grubych, średnich i drobnych oraz tzw. paliw kwalifikowanych, czyli ekogroszków. Sprzedaż sortymentów grubych wyniosła 3,4 mln ton i była wyższa o 3,2%, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Natomiast wzrost sprzedaży sortymentów drobnych i średnich to już 26,6%, co daje ponad 2,0 mln ton. Zainstalowanie nowych linii do produkcji ekogroszków w Polskiej Grupie Górniczej i Węglokoksie Kraj, skutkowały wzrostem sprzedaży tego rodzaju paliwa do wysokości ponad 400 tys. ton.

Ogółem przychody ze sprzedaży węgla wyniosły 15,2 mld zł i były wyższe od ubiegłorocznych o ponad 22%. Prawie 38 % tej wartości stanowiły przychody ze sprzedaży węgla koksowego. Wynik finansowy netto górnictwa po 9 miesiącach br. wyniósł 1,66 mld zł zysku. To najlepszy wynik finansowy na przestrzeni ostatnich lat.

– Najbardziej cieszy stabilna pozycja największego krajowego producenta Polskiej Grupy Górniczej. W połowie roku zysk PGG był na granicy zera, a po kolejnych trzech miesiącach to już dziesiątki milionów dodatniego wyniku – mówi wiceminister Grzegorz Tobiszowski.

 


Podziel się

Skomentuj