Więcej państwa w gospodarce! – wyniki ankiety CBOS

Więcej państwa w gospodarce! – wyniki ankiety CBOS

– Ponad połowa ankietowanych Polaków opowiada się za aktywną rolą państwa w gospodarce – wynika z badania CBOS „Rola państwa w gospodarce”. Ponad 50 proc. respondentów uważa też, że nasza gospodarka w zbyt małym stopniu oparta jest na kapitale krajowym. To świetna wiadomość dla PiS-u, które chce zwiększyć udział państwa w życiu publicznym w ogóle – uważa Business Insider Polska.
„Ponad połowa badanych opowiada się za aktywną rolą państwa w gospodarce, a do najważniejszych sposobów oddziaływania na gospodarkę ankietowani zaliczają: wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu, stwarzanie dobrych ram prawnych dla funkcjonowania gospodarki, dbanie o rozwój gospodarczy i finanse publiczne”.
Opinię, że państwo powinno odgrywać aktywną rolę w gospodarce, wyraziło 58 proc. ankietowanych, podczas gdy 32 proc. uznało, że „im mniej państwa w gospodarce, tym lepiej”. Jak podkreślono, ponad połowa respondentów uważa, że nasza gospodarka w zbyt małym stopniu oparta jest na kapitale krajowym, a opinie te idą w parze z poglądem, że państwo powinno odgrywać aktywną rolę w gospodarce.
W odczuciu respondentów bardzo ważnym obszarem oddziaływania państwa na gospodarkę jest wspieranie przedsiębiorczości (20 proc.). Część ankietowanych mówiła w tym kontekście o firmach ogólnie (12 proc.), inni podkreślali, że państwo powinno wspierać przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa (7 proc), jeszcze inni postulowali wspieranie głównie polskich firm (2 proc.).
Jak podkreślono, „ankietowani mówili ogólnie o stymulowaniu przedsiębiorczości bądź też wymieniali szczegółowe rozwiązania – ograniczanie biurokracji, ułatwienia w zakładaniu firm, tańsze kredyty dla rozpoczynających działalność gospodarczą”.
Respondenci postulowali m.in. wprowadzenie rozwiązań mających bezpośredni związek z rozwojem przedsiębiorczości, lecz dotyczących również innych sfer, np. obniżenia podatków. Najczęściej wymienianym rodzajem podatku był VAT (6 proc.), uproszczenia prawa gospodarczego i systemu podatkowego, a jednocześnie spowodowania, by funkcjonujące przepisy nie zmieniały się często i były bardziej przewidywalne (4 proc.). Rozwiązania te dotyczą także rozwoju inwestycji, które wymieniło 4 proc. badanych.
Zdaniem ankietowanych, do priorytetowych zadań państwa w sferze gospodarki należy przeciwdziałanie bezrobociu (11 proc.) oraz „dbanie o rozwój gospodarczy, dobry stan finansów publicznych, niski deficyt, stwarzanie dobrych ram dla funkcjonowania gospodarki” (11 proc.).
Ponad połowa badanych (56 proc.) jest zdania, że nasza gospodarka w zbyt małym stopniu oparta jest na kapitale krajowym, a 3 na 10 wyraża przekonanie, że „nie ma znaczenia, na jakim kapitale oparta jest nasza gospodarka, gdyż nie ma on narodowości”.
Ankietowani powyżej 45. roku życia, badani z wykształceniem co najwyżej średnim, a także mieszkańcy wsi oraz miast od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców częściej niż pozostali pozytywny stan naszej gospodarki przypisują działaniom obecnego rządu. Z kolei ankietowani w wieku 25-34 lata, mieszkańcy największych miast oraz absolwenci wyższych uczelni uważają, że stan ten „jest wynikiem innych czynników”.


Podziel się

Skomentuj