1075 MWe w Kozienicach gotowe w 99 proc.

1075 MWe w Kozienicach gotowe w 99 proc.

Grupa Enea regularnie dostosowuje park maszynowy Elektrowni Kozienice do norm środowiskowych i konkluzji BAT i BREF. Kończą się prace modernizacyjne istniejących bloków (SCR) na blokach 200 i 500 MWe.
Budowa nadkrytycznego bloku nr 11 o mocy 1075 MWe jest na zaawansowana 99 proc. Termin zakończenia prac to 19 grudnia br. Wówczas nowa jednostka ma oddawać na warunkach komercyjnych energię do systemu. 1 września przeprowadzono udaną, pierwszą synchronizację z Krajowym Systemem Energetycznym. Zgodnie z planem trwają prace nad regulacjami i optymalizacją pracy bloku. W listopadzie tego roku rozpoczną się prace obciążeniowe w postaci 720 godzinnej nieprzerwanej pracy bloku.
Kozienice to druga co do wielkości elektrownia węglowa w Polsce (a pierwsza co do wielkości mocy zainstalowanej wśród elektrowni opalanych węglem kamiennym). Po włączeniu bloku 1075 MWe łączna moc elektrowni wyniesie niemal 4 GW.


Podziel się

Skomentuj