OŚWIADCZENIE TAURON POLSKA ENERGIA SA

OŚWIADCZENIE TAURON POLSKA ENERGIA SA

W związku z informacjami przekazanymi mediom w imieniu przedsiębiorstwa Invenergy informujemy, że TAURON Polska Energia SA do tej chwili nie otrzymał żadnego pozwu w opisywanej sprawie.

Podkreślamy, że stroną sporów z operatorami farm wiatrowych jest Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. (PE-PKH), a nie TAURON Polska Energia SA.

Spory te powinny zostać rozstrzygnięte zgodnie z obowiązującym prawem prawomocnym wyrokiem sądowym.

Aktualnie toczą się postępowania, których przedmiotem jest ustalenie skuteczności rozwiązania umów.

Jak dotąd został rozstrzygnięty jeden spór między PE-PKH a farmami w sądzie pierwszej instancji. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Dobiesław Wind Invest sp. z o.o. (spółka z Grupy Enerco) przeciwko PE-PKH.

 

TAURON Polska Energia S.A.


Podziel się

Skomentuj