Nowy władze GPW; będzie dywidenda

Nowy władze GPW; będzie dywidenda

Jest nowy prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jak informuje PAP, na to stanowisko został powołany Marek Dietl. Wybór GPW musi teraz zaakceptować Komisja Nadzoru Finansowego. Mateusz Morawiecki, minister rozwoju i finansów, działający w imieniu Skarbu Państwa, zgłosił 14 b. m. kandydaturę Marka Dietla na stanowisko prezesa Giełdy. Tego samego dnia także sam Dietl zgłosił swoją kandydaturę na tę funkcję.
19 czerwca, w trakcie posiedzenia ZWZ GPW, a przed wyborem, Dietl mówił m.in., że jako prezes spółki chciałby budować „skalę Giełdy. Jednym ze sposobów budowania skali są alianse strategiczne. Wierzę, że w Europie Środkowo-Wschodniej w pewnych niszach rynkowych jest szansa na zbudowanie aliansów strategicznych. I chciałbym, żeby to było mocniej eksploatowane, jeśli miałbym okazję kierować pracami zarządu” – powiedział.
Marek Dietl jest doktorem, adiunktem w katedrze Ekonomii Biznesu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). W latach 2012-13 był visiting fellow w Department of Economics University of Essex (UK). Absolwent SGH, tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Podczas studiów doktoranckich odbył staż w University of Glasgow.
Dietl obecnie jest społecznym doradcą ekonomicznym prezydenta RP, ekspertem i członkiem zarządu Instytutu Sobieskiego oraz ekspertem Business Centre Club. W latach 2007-10 był społecznym doradcą trzech kolejnych prezesów Urzędu Regulacji Energetyki. Ostatnio był członkiem Rady Nadzorczej GPW, przewodniczącym Komitetu Strategii.
W latach 2008-2012 zajmował się inwestowaniem w fundusze venture capital w Krajowym Funduszu Kapitałowym S.A., najpierw jako menedżer inwestycyjny, a potem jako zastępca dyrektora inwestycyjnego. Przed dołączeniem do zespołu KFK pracował w międzynarodowej firmie doradczej, specjalizującej się w zarządzaniu cenami, Simon-Kucher & Partners w Bonn (Niemcy), a następnie w Warszawie. W tej firmie przeszedł wszystkie szczeble kariery od praktykanta (w roku 1999) do prokurenta i lidera warszawskiego biura przez trzy lata.
19 b. m. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych wybrało członków Rady Giełdy na nową kadencję. Akcjonariusze przegłosowali także wypłatę dywidendy z zysku za 2016 rok w wysokości 90,24 mln zł, co daje 2,15 zł na jedną akcję.
Członkami Rady Giełdy na nową kadencję zostali: Jakub Modrzejewski, Wojciech Nagel (zgłoszeni przez ministra rozwoju i finansów), Eugeniusz Szumiejko (zgłoszony przez PKO BP SA), a także Bogusław Bartczak, Filip Paszke, Piotr Prażmo i Krzysztof Kaczmarczyk.
Ponadto, ZWZ GPW podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za 2016 r., w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 90 mln 239 tys. 800 zł, która stanowi 70,7 proc. skonsolidowanego zysku netto spółki za rok obrotowy 2016, przypadającego akcjonariuszom GPW za rok 2016 i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych.
„Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 2,15 zł. (…) Jednocześnie ZWZ GPW ustaliło dzień dywidendy na 19 lipca 2017 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 2 sierpnia 2017 r.” – czytamy w komunikacie.
GPW jest właścicielem Towarowej Giełdy Energii SA.


Podziel się

Skomentuj