Tauron myśli o euro-obligacjach

Tauron myśli o euro-obligacjach

Tauron Polska Energia w porozumieniu z konsorcjum banków inwestycyjnych rozpoczął działania zmierzające do przeprowadzenia ewentualnej emisji euroobligacji o wartości do 500 mln euro z terminem wykupu przypadającym 7-10 lat od dnia ich emisji – podała PAP za komunikatem spółki. Takie działania obejmować będą w szczególności przeprowadzenie spotkań z inwestorami w Europie. „Przeprowadzenie emisji euroobligacji jest uzależnione od warunków rynkowych” – napisano w komunikacie.

„Wielkość emisji, ostateczna cena emisyjna oraz stopa procentowa, według której będą oprocentowane euroobligacje zostaną ustalone po przeprowadzeniu, we współpracy z konsorcjum banków inwestycyjnych, spotkań z inwestorami w Europie”. Środki uzyskane z emisji euroobligacji zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków grupy Tauron.

Tauron podał, że będzie ubiegać się o dopuszczenie euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie.

W połowie marca przedstawiciele Tauronu informowali, że spółka rozważa w tym roku emisję euroobligacji lub green bonds i chce, by wartość emisji wyniosła 500 mln euro, a planowana zapadalność tych obligacji mogłaby wynieść 7-10 lat.


Podziel się

Skomentuj