PGE – 3 lata bez dywidendy, ale zakup aktywów EDF Polska

PGE – 3 lata bez dywidendy, ale zakup aktywów EDF Polska

Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej rekomenduje zawieszenie wypłaty dywidendy z zysków za lata 2016, 2017 i 2018 – podała PAP za komunikatem grupy. Po 2018 r. zarząd chce rekomendować wypłatę dywidendy na poziomie 40-50 proc. skonsolidowanego zysku netto przypadającego dla akcjonariuszy jednostki dominującej. „Wobec konieczności finansowania ambitnego programu rozwoju, mając na względzie ograniczenie wzrostu poziomu zadłużenia, zarząd spółki rekomenduje zawieszenie wypłaty dywidendy z zysków za lata 2016, 2017 i 2018″ – napisano w komunikacie.

„Po tym okresie zarząd spółki zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 40-50 proc. skonsolidowanego zysku netto przypadającego dla akcjonariuszy jednostki dominującej, korygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych” – dodano.
Grupa wskazała, że wypłata każdej dywidendy będzie uzależniona w szczególności od ogólnej wysokości zadłużenia spółki, spodziewanych nakładów kapitałowych i potencjalnych akwizycji.
Jednocześnie PAP podała, że PGE i EDF podpisały umowę opcji put dotyczącą transakcji sprzedaży aktywów EDF w Polsce. Grupa zobowiązała się do samodzielnego nabycia tych aktywów – podała PGE w komunikacie.
„PGE – wcześniej deklarująca udział na poziomie 60 proc. w transakcji realizowanej wraz z partnerami biznesowymi – obecnie występuje jako jedyny oferent i zobowiązała się do samodzielnego nabycia aktywów EDF w Polsce (…)”.

A „Puls Biznesu” podał na stronie internetowej, powołując się na anonimowe źródło, że PGE jest gotowa zapłacić za aktywa 1 mld euro.

PGE zobowiązała się do nabycia wszystkich akcji EDF w EDF Polska SA, która jest właścicielem w szczególności 4 elektrociepłowni tj. Kraków, Gdańsk, Gdynia i Toruń oraz sieci dystrybucji ciepła w Toruniu, Elektrowni Rybnik. Grupa zakupi także wszystkie akcje EDF w ZEC „Kogeneracja” SA, która jest właścicielem 4 elektrociepłowni tj. Wrocław, Zielona Góra, Czechnica i Zawidawie oraz sieci dystrybucji ciepła w Zielonej Górze, Siechnicach i Zawidawiu.

„Warunki POA dają EDF opcję do zawezwania PGE do podpisania umowy sprzedaży akcji wskazanych wyżej aktywów, przy spełnieniu pewnych warunków, w tym uzyskaniu zgód korporacyjnych EDF na transakcję sprzedaży” – podał komunikat.

„Umowa sprzedaży akcji może zostać zawarta w terminie do 26 lipca 2017 r. Spółka poinformuje odrębnym raportem o kolejnych działaniach w ramach transakcji” – dodaje PGE.
Pod koniec stycznia spółki: Energa, Enea, PGE i PGNiG Termika podpisały porozumienie (memorandum of understanding) z EDF dotyczące prowadzenia negocjacji w sprawie kupna aktywów EDF w Polsce oraz badania due diligence w tym zakresie.

W połowie marca PGNiG Termika odstąpiło od udziału w transakcji przejęcia aktywów EDF w Polsce. 11 maja
Energa podała, że także zrezygnowała z transakcji nabycia polskich aktywów należących do EDF. Również Enea tego samego dnia poinformowała, że zarząd zdecydował o rezygnacji z aktywów EDF w Polsce.

„Pogłębione analizy poczynione w ostatnich tygodniach wspierają ukierunkowanie inwestycji i przejęć Grupy ENERGA na projekty w większym stopniu tworzące synergię z jej aktualną bazą aktywów i obszarem kompetencyjnym, a także umożliwiające istotniejsze wzmocnienie bilansu Grupy ENERGA oraz efektywności zarządzania aktywami. Tego typu inwestycje będą traktowane priorytetowo” – podała Energa.
Na zdjęciu: Henryk Baranowski, prezes PGE


Podziel się

Skomentuj