Stop wiatrakom pod Ostrołęką

Stop wiatrakom pod Ostrołęką

29 marca 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie odmówił zgody na realizację farmy wiatrowej „Jarnuty” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 28 MW, położonej w powiecie ostrołęckim na granicy gminy Goworowo i Czerwin. Postępowanie dla tego przedsięwzięcia wszczęto w styczniu 2015 r. W związku z tym, że przedsięwzięcie było częściowo realizowane na terenach zamkniętych, właściwym organem do wydania decyzji środowiskowej był RDOŚ w Warszawie.

W trakcie rozpatrywania sprawy w życie weszły przepisy ustawy z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu („ustawa krajobrazowa”). RDOŚ w Warszawie, po analizie przedłożonego raportu oraz jego uzupełnień stwierdził, że zawarty tam opis krajobrazu jest niewystarczający i jednocześnie niezbędny do prawidłowego załatwienia sprawy. Inwestor został zobowiązany do uzupełniania.
Działki wskazane we wniosku inwestora nie posiadają miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tym samym planowana inwestycja nie spełnia wymogu wskazanego w art. 3 ustawy odległościowej.
Roma locuta, causa finita – Rzym przemówił, sprawa zamknięta. W tym przypadku Rzym znajduje się na ul. Wiejskiej…


Podziel się

Skomentuj