Europa rozwijająca się, a w niej Polska, w oczach MFW

Europa rozwijająca się, a w niej Polska, w oczach MFW

Wzrost PKB Polski w 2017 r. wyniesie 3,4 proc., a w 2018 r. 3,2 proc. – to najnowszej szacunki z World Economic Outlook Międzynarodowego Funduszu. W styczniu fundusz spodziewał się, że wzrost PKB w 2017 r., tak jak w 2018 r., nie przekroczy 3,3 proc. – podała PAP. Autorzy raportu podwyższyli szacunki inflacji – obecnie prognozują, że średniorocznie wyniesie ona 2,3 proc. zarówno w 2017 r., jak i w 2018 r., podczas gdy w styczniu spodziewali się odpowiednio 1,0 proc. i 1,9 proc.
Przewidują również, że inflacja na koniec 2017 r. wyniesie 2,3 proc., a na koniec 2018 r. 2,4 proc., czyli odpowiednio o 0,8 pkt proc. i 0,2 pkt proc. wyżej niż w prognozach styczniowych.
MFW zaznacza, że prognozowana stopa bezrobocia może się różnić od tej w definicji krajowej.
MFW lekko obniżył prognozę dynamiki PKB dla Europy rozwijającej się (w skład „Europy rozwijającej się” wchodzą: Turcja, Polska, Rumunia, Węgry, Bułgaria, Serbia, Chorwacja, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia oraz Czarnogóra, natomiast nie ma tu ani Czech i Słowacji, ani republik bałtyckich)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę dynamiki wzrostu dla krajów Europy rozwijającej się do 3 proc. z 3,1 proc. wcześniej. Ekonomiści zaznaczyli, że w większości krajów regionu powinno nastąpić lekkie odbicie, a negatywnie wyróżnia się jedynie Turcja.
„Perspektywy gospodarcze Europy rozwijającej się są relatywnie dobre, za wyjątkiem Turcji. Prognozujemy, że wzrost całej grupy powinien pozostać na poziomie 3,0 proc. w 2017 r. i umocnić się do 3,3 proc. w 2018 r.” – napisali w kwietniowej edycji World Economic Outlook ekonomiści MFW.
Autorzy raportu wskazują, że niepewność polityczna może negatywnie wpłynąć na dynamikę tureckiego PKB. „W Turcji, po ostrym spowolnieniu w III kw. 2016 r. spodziewane jest skromne przyspieszenie, a wzrost w 2017 r. powinien osiągnąć poziom 2,5 proc. napędzany przez mocniejszy eksport netto oraz umiarkowany stymulus fiskalny. Negatywnie na perspektywy rozwoju może wpływać podwyższona niepewność polityczna, obawy o bezpieczeństwo oraz rosnące zadłużenie w obcych walutach spowodowane deprecjacją liry”.
Ich zdaniem, wzrost w innych krajach będzie wspierać silna konsumpcja. „Wzrost w reszcie regionu powinien przyspieszyć po chwilowym spowolnieniu, jako że rosnące płace w części krajów wspierają silny wzrost konsumpcji”.


Podziel się

Skomentuj