Kręta droga Ukrainy do Wspólnoty Energetycznej

Kręta droga Ukrainy do Wspólnoty Energetycznej

BiznesAlert.pl alarmuje, że nadal nie przyjęto aktów wykonawczych do ustawy, która ma pozwolić Ukrainie na integrację z Europą (od 2011 r. Ukraina należy do Wspólnoty Energetycznej). Temat jest wrażliwy politycznie. Dyrektor Sekretariatu Wspólnoty Energetycznej Janez Kopac ocenił postępy wdrażania prawa energetycznego na Ukrainie.

– Wspólnota Energetyczna ma zagraniczny wymiar polityki energetycznej Unii Europejskiej. Kraje członkowskie zobowiązują się do wdrażania reform trzeciego pakietu energetycznego w zamian za wsparcie Komisji Europejskiej. Chociaż Ukraińcy zdołali przyjąć prawo gazowe w zgodzie z pakietem, to nadal nie wdrożyli aktów wykonawczych do uchwalonego już prawa o rynku energii.

– Przyjęcie ustawy będzie pierwszym krokiem do wdrożenia długo wyczekiwanych reform – przyznaje dyrektor Kopac.

Przypomina, że prawo zdereguluje ceny energii i sektor wytwórczy przy jednoczesnej ochronie klientów wrażliwych. Ma także umożliwić handel transgraniczny i rozwój Odnawialnych Źródeł Energii. Przez to Ukraina będzie mogła się integrować z europejskim rynkiem energii, co jest kluczowym celem Traktatu o Wspólnocie Energetycznej.
– Kluczem do osiągnięcia tego celu jest efektywne wdrożenie reformy. Sekretariat we współpracy z rządem brytyjskim i władzami ukraińskimi przygotował szkice aktów wykonawczych, które pozwolą na implementację prawa. Sekretariat jest gotów udzielać dalszego wsparcia w tym zakresie – zapewnił Kopac.

Prawo o rynku energii zostało przyjęte przez parlament 277 głosami za. 37 deputowanych było przeciwko, a 15 się wstrzymało. Akt wymaga jeszcze promulgacji, czyli oficjalnego ogłoszenia przez prezydenta, które nada mu moc obowiązującą. Reformy przyniosą korzyści z integracji z rynkiem europejskim, ale będą się także wiązały z podwyżką cen i usunięciem subsydiów, przez co temat jest wrażliwy politycznie i budzi społeczne niepokoje.


Podziel się

Skomentuj