PGG: ilość ścian a roczne wydobycie

PGG: ilość ścian a roczne wydobycie

Polska Grupa Górnicza, która w kończącym się sezonie grzewczym nie była w stanie w pełni zaspokoić popytu na węgiel, deklaruje odbudowę frontów eksploatacyjnych i uruchamianie nowych ścian wydobywczych. Za dwa lata roczna produkcja węgla ma wynieść co najmniej 32 mln t – podała PAP.

Związek zawodowy Sierpień 80 zaapelował 11 b. m. do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego o pilne spotkanie w sprawie – jak napisali związkowcy – „niewydolności produkcyjnej i systematycznego, trwającego od miesięcy nierealizowania planów wydobywczych” PGG, powodującego pogarszanie sytuacji spółki. Według związku, tylko w I kwartale br. PGG wydobyła 1 mln t węgla mniej niż planowano. Na kłopoty z zakupem węgla skarżyły się też spółki ciepłownicze.

PGG odniosła się do informacji dotyczących zmniejszającego się wydobycia, zapewniając, że już od ubiegłego roku odbudowuje fronty wydobywcze i zwiększa wydajność pracy, czego efekty będą widoczne po zrealizowaniu podjętych inwestycji.

„W roku 2016 spółka niezwłocznie podjęła decyzję o odbudowie frontów wydobywczych. Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną dwie dodatkowe ściany wydobywcze w kopalni zespolonej Ruda oraz okresowo ściana w kopalni Bolesław Śmiały. Spółka dostrzega problem związany z wielkością wydobycia i na bieżąco reaguje na sytuację. Należy jednak pamiętać, że efekty podjętych działań będą w pełni widoczne za ok. 2,5 roku, bo taki jest czas potrzebny na zrealizowanie pełnego cyklu inwestycyjnego” – poinformował rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

Spółka podała, że reaguje w ten sposób na skutki decyzji produkcyjnych podjętych w latach poprzednich, które spowodowały zmniejszenie ilości ścian wydobywczych z 42,7 [?!] w roku 2014 do 36 w roku 2015. „Ponadto zakres robót przygotowawczych zrealizowanych w latach 2014 i 2015 zakładał dalsze zmniejszenie ilości ścian wydobywczych do 32 w roku 2017 r.” – wynika z informacji PGG.

„Spółka nie ocenia działań poprzednich władz, ale pojawiające się obecnie pytania dotyczące zmniejszonej wielkości produkcji w sposób bezpośredni dotyczą podjętych wtedy decyzji” – wyjaśnił rzecznik Grupy.

PGG chce systematycznie zwiększać wydajność w drodze zwiększenia frontu wydobywczego oraz osiągnąć w 2019 r. stabilizację produkcji na poziomie nie mniejszym niż 32 mln t rocznie.
Ustabilizowanie wydobycia i odtworzenie frontu produkcyjnego założono w przyjętym programie działania na rok 2017, którego częścią jest m.in. możliwość przyśpieszenia uruchomienia ścian oraz przyśpieszenia rozcinki złoża, a także poprawy wydajności poprzez wykorzystanie tzw. czasu dyspozycyjnego ściany oraz podjęcia eksploatacji w dni wolne od pracy.

Dla stabilizacji produkcji zaplanowano też uruchamianie od trzeciego kwartału 2017 r. dodatkowych ścieżek eksploatacyjnych w dwóch częściach kopalni Ruda: Bielszowice i Pokój, oraz uruchomienie trzeciej ściany wydobywczej w kopalni Bolesław Śmiały – ma ona działać okresowo, od kwietnia do maja oraz między wrześniem a grudniem tego roku. „Realizacja tych zamierzeń pozwoli osiągnąć w 2017 r. oczekiwany poziom wydobycia” – zapewnił rzecznik PGG.

Niewykonywanie planów wydobycia budzi niepokój związkowców. Według przedstawicieli związku Sierpień 80, zakładany w biznesplanie spółki poziom wydobycia to ok. 150 tys. t węgla na dobę, podczas gdy faktycznie kopalnie wydobywają w ciągu doby niewiele ponad 100 tys. t. Oznacza to – jak napisali związkowcy w liście do szefa resortu energii – taki ubytek przychodów, że zagraża to prawidłowemu funkcjonowaniu spółki.

Z przedstawionego przed kilkoma tygodniami związkowcom sprawozdania z realizacji biznesplanu i planu techniczno-ekonomicznego Polskiej Grupy Górniczej w 2016 r. wynika, że od maja do końca ubiegłego roku wydobycie w PGG było o ponad 3,7 mln t (19,6 proc.) mniejsze od planu i wyniosło ponad 15,2 mln ton węgla, przy produkcji planowanej początkowo na przeszło 18,9 mln t n. Plan robót przygotowawczych (służących m.in. udostępnianiu nowych pokładów surowca) zrealizowano w ubiegłym roku w 76,5 proc., a plan produkcyjny – w 80,4 proc.

W datowanym na luty 2017 r. sprawozdaniu PGG podano natomiast, że na jej wyniki w 2016 r. istotny wpływ miały zdarzenia losowe ograniczające poziom produkcji węgla. „Sytuacja w tym zakresie została już ustabilizowana, co wpływa na poprawę parametrów techniczno-ekonomicznych spółki”.


Podziel się

Skomentuj