PGE – retusz w zarządzie

PGE – retusz w zarządzie

13 lutego br. Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej podjęła uchwałę o powołaniu zarządu X kadencji. Stanowisko prezesa zarządu spółki obejmuje jej dotychczasowy szef – Henryk Baranowski (na zdjęciu). Funkcje sześciu wiceprezesów PGE zachowało 5 osób wchodzących w skład dotychczasowego zarządu spółki oraz jedna nowa – Wojciech Kowalczyk, który pełnił będzie funkcję wiceprezesa ds. inwestycji kapitałowych. Marek Pastuszko będzie kontynuował pełnienie funkcji wiceprezesa ds. korporacyjnych. Podobnie Paweł Śliwa będzie wiceprezesem ds. innowacji. Swoją pracę na stanowisku wiceprezesa ds. finansowych będzie kontynuował Emil Wojtowicz. Bolesław Jankowski obejmie funkcję wiceprezesa ds. międzynarodowych, a Ryszard Wasiłek wiceprezesa ds. operacyjnych.
13 lutego pracę w zarządzie PGE zakończyła Marta Gajęcka, która była wiceprezesem ds. rozwoju rynku i relacji międzynarodowych.


Podziel się

Skomentuj