W dniu 16 listopada br. odbyło się posiedzenie Rady Dyrektorów stowarzyszenia EURELECTRIC, w której zasiadają członkowie zarządów największych firm elektroenergetycznych w Europie. Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) na posiedzeniu reprezentowała…

Jastrzębska Spółka Węglowa – złote dziecko polskiej giełdy w 2016 r. – dziś jest w poważnych tarapatach. Spółka węglowa odnotowała w III kw. 360,4 mln zł zysku netto przypadającego na…