W 2017 r. energia elektryczna tańsza, ale nieco …droższa

W 2017 r. energia elektryczna tańsza, ale nieco …droższa

Obok samochodów z „kratką” ceny energii elektrycznej budzą największe zdumienie wśród obserwatorów: jest taniej, ale jest drożej. Dla odbiorców.
15 grudnia 2016 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził w całości taryfy dla energii elektrycznej dla Operatora Systemu Przesyłowego PSE oraz taryfy czterech największych operatorów systemów dystrybucyjnych; PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator oraz Energa Operator. Taryfa innogy STOEN Operator w wyniku postępowania prowadzonego przez Urząd została zaakceptowana tylko częściowo i wyłącznie w zakresie kosztów, które nie są zależne od tej firmy tzn. stawki opłaty przejściowej, stawki opłaty OZE oraz stawki jakościowej. Wszystkie wnioski operatorów systemów dystrybucyjnych zawierały wyższe kwoty i różniły się znacząco od zatwierdzonych przez regulatora.
W sumie dla wszystkich OSD średni wzrost opłat w dystrybucji dla wszystkich grup taryfowych wynosi 5,6 proc. Dla grupy gospodarstw domowych w zależności od regionu wartości wzrostu kosztów za dystrybucję wahają się nieznacznie od 4,5 proc. (dla firmy Energa Operator) do prawie 7 proc. – głównie w Warszawie i okolicach.

Jednocześnie Prezes URE 15 grudnia 2016 r. zatwierdził taryfy dla energii elektrycznej w obrocie dla gospodarstw domowych przedsiębiorstwom pełniącym funkcję sprzedawców z urzędu tj. Enea, PGE Obrót i Tauron Sprzedaż. Jako ostatnia 16 grudnia została zatwierdzona taryfa dla Energa Obrót.

Średnio dla odbiorców w gospodarstwach domowych czterech największych sprzedawców energii spadek cen w obrocie wynosi 4,6 proc., minimalnie różniąc się między sobą. Największy spadek zanotowano w taryfie Enei i wyniósł on – 4,8 proc., a najniższy spadek wykazała Energa Obrót tzn. – 4,3 proc. Spadek cen energii elektrycznej wynika przede wszystkim z niższych kosztów zakupu energii przez przedsiębiorstwa obrotu, a także z systemu wsparcia w postaci tzw. „zielonych certyfikatów”.

Wzrost średniej stawki w dystrybucji wynika przede wszystkim ze wzrostu stawek opłaty przejściowej, wynikającej z ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. KDT) oraz z nowej, wyższej stawki opłaty OZE, której podstawą jest ustawa o odnawialnych źródłach energii.


Podziel się

Skomentuj