Określeniem „biomasa” nazywa się różnego rodzaju dodatki paliwowe pochodzenia roślinnego, dodawane do węgla kamiennego spalanego w kotłach energetycznych. Biomasa uchodzi za „odnawialne źródło energii”, bo drzewa raz ścięte mogą znów…