Fotogaleria Energetykon 2015

Fotogaleria Energetykon 2015

Jak już informowaliśmy na naszym portalu 22 października br. pod hasłem „Innowacyjność w energetyce” odbyła się VIII Konferencja Problemowa ENERGETYKON 2015. Energia–Klimat–Gospodarka–Społeczeństwo. Konferencja po raz kolejny stała się miejscem spotkań wybitnych polskich naukowców zajmujących się energetyką z doświadczonymi praktykami energetykami.
Po zakończeniu merytorycznej części, zgodnie z wieloletnią tradycją odbyło się uroczyste wręczenie XIX edycji Laurów Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – ENERGIA 2015.
Poniżej zamieszczamy fotoreportaż z tego wydarzenia.

Fot. 1
Uczestnicy konferencji uczcili minutą ciszy zmarłego w tym roku wybitnego naukowca energetyka, związanego od samego początku z Energetykonem, Profesora Jacka Malko. Na zdjęciu: Redaktor Naczelny Jacek Świdziński przybliżył zebranym sylwetkę oraz dorobek naukowy i życiowy Profesora.
Fot. 2
Paneliści pierwszego panelu (Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej sprawił, że energetyka szuka nowych dróg rozwoju, aby sprostać nie tylko wymogom Pakietu, ale lub przede wszystkim wymogom innowacyjnej gospodarki. Jakie wyzwania stoją obecnie przed energetyką, jakich zmian powinniśmy oczekiwać w sektorze elektroenergetycznym?) od lewej: Tomasz Nowacki – Zastępca Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki, Sławomir Krystek – Dyrektor Generalny Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Marian Babiuch – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, prof. Wojciech Nowak – Dyrektor Centrum Energetyki AGH
Fot. 3
Prof. Wojciech Nowak podczas prezentacji pt.: „Polskie osiągnięcia w rozwoju zaawansowanych technologii pozyskiwania energii”

DSC_2849
Wśród uczestników konferencji byli studenci Politechniki Świętokrzyskiej

Fot. 4
Prof. Wojciech Nowak (w zastępstwie chorego prof. Marka Ściążki) mówił nt.: „Nowa energetyka przemysłowa w zakładach chemicznych”

Fot. 5
Tomasz Nowacki, Zastępca Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki przedstawił prezentację pt.: „Aktualny stan realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, w tym w kontekście polityki klimatyczno-energetycznej”
Fot. 6
Prof. Piotr Głowacki z Instytutu Geofizyki PAN z prezentacją pod intrygującym tytułem: „Zmiany klimatu. Czy człowiek „pępkiem”, czy pyłkiem w mechanizmie współczesnych zmian”
Fot. 7
W kuluarach dyskusjom nie było końca…
Fot. 8
Paneliści drugiego panelu (Zmniejszenie kosztów energii, zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dostaw oraz redukcja emisji dwutlenku węgla – czy da się to pogodzić? ) od lewej: Eugeniusz Trymucha – Dyrektor Spółki EM&CA SA, Waldemar Szulc – Wiceprezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, prof. Józef Pacyna – Dyrektor NILU Norweskiego Instytutu Ochrony Powietrza, Jacek Janas – Wiceprezes Zarządu Tauron Wytwarzanie SA
Fot. 9
Prof. Józef Pacyna, Dyrektor NILU Norweskiego Instytutu Ochrony Powietrza w wystąpieniu pt.: „Rozwój technologii CCS w kontekście wspólnych polsko-norweskich badań, fundowanych w Polsce przez Norweski Mechanizm Finansowy”
Fot. 10
Jacek Janas, Wiceprezes Zarządu Tauron Wytwarzanie SA mówił nt.: „Efekty modernizacji bloków TAURON Wytwarzanie”
Fot. 11
Eugeniusz Trymucha, Dyrektor Spółki EM&CA SA zaprezentował referat pt.: „Wytwórca – pasywny czy aktywny uczestnik rynku energii?”
Fot. 12
Paneliści trzeciego panelu (Innowacyjność to nie tylko szansa na większy zysk, poprawę jakości, wydajności i efektywności) od lewej: Bogusław Rybacki – Zastępca Dyrektora ds. Handlu i Rozwoju Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA, prof. Bogusław Fiedor – Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dr inż. Jerzy Suchański – Politechnika Świętokrzyska, Krzysztof Stanisławiak – Prezes Zarządu Agencji Promocji Energii
Fot. 13
Mirosław Henc, Kierownik Biura Badań, Rozwoju i Nowych Technologii PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA podczas prezentacji pt.: „Innowacyjność w GK PGE. Współpraca przemysłu z nauką”
Fot. 14
Wojciech Sulima, Kierownik Działu Rozwoju Rynku Ciepła ZEW KOGENERACJA SA, razem z dyrektorem Bogusławem Rybackim wystąpili z prezentacją pt.: „KAWKA – innowacyjne rozwiązania organizacyjno-finansowe”
Fot. 15
Christian Hellberg, Dyrektor Generalny KBB Underground Technologies GmbH z Hanoweru mówił nt.: „Magazyny energii dużej skali w formacjach geologicznych”
Fot. 16
Prof. Bogusław Fiedor, Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wystąpił z prezentacją pt.: „Energiewende” jako przykład transformacji (rewolucji?) energetyczno-gospodarczej. Czy lekcja dla Polski?”
Fot. 17
Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – Energia 2015 dla dr inż. Jacka Szyke (na zdjęciu w środku). Laur wręczyli: dr inż. Jerzy Suchański (z lewej) – laureat VII edycji oraz prof. Bogusław Fiedor (z prawej) – laureat IX edycji
Fot. 18
Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – Energia 2015 dla firmy Energy Management and Conservation Agency Spółka Akcyjna. Laur odbiera Prezes Zarządu, Zbigniew Bicki (na zdjęciu w środku). Laur wręczyli: Waldemar Szulc (z lewej) – laureat XVI edycji oraz Sławomir Krystek (z prawej) – laureat XV edycji
Fot. 19
Laur Honorowy Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – Energia 2015 dla prof. Piotra Głowackiego (na zdjęciu w środku). Laur wręczyli: prof. Józef Pacyna (obok laureata z lewej) – laureat XV edycji oraz prof. Wojciech Nowak (z prawej) – laureat X edycji
Fot. 20
Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – Energia 2015 dla Pana Jacka Janasa (na zdjęciu w środku). Laur wręczyli: Edward Ziaja (z lewej) – laureat XIII edycji oraz Sławomir Krystek (z prawej) – laureat XV edycji
Fot. 21
Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – Energia 2015 dla Pana Wojciecha Dobraka (na zdjęciu w środku). Laur wręczyli: Waldemar Szulc (z lewej obok laureata) – laureat XVI edycji oraz prof. Wojciech Nowak (z prawej) – laureat X edycji
Fot. 22
Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki dla Pana Macieja Tomaszewskiego (na zdjęciu w środku). Laur wręczyli: Marian Babiuch (z lewej) – laureat XIV edycji oraz prof. Bogusław Fiedor (z prawej) – laureata IX edycji
Fot. 23
Laureaci w komplecie, od lewej: dr inż. Jacek Szyke. Jacek Janas, Maciej Tomaszewski, Zbigniew Bicki, prof. Piotr Głowacki, Wojciech Dobrak

Podziel się

Skomentuj