Energetykon 2013 zakończony; Białe Tygrysy – wręczone

24 października w salach stołecznego hotelu JM Apart odbyła się doroczna szósta już konferencja Energetykon, na której spotykają się praktycy, naukowcy, politycy i dziennikarze, na stałe zajmujący się problematyką energetyczną; konferencji, jak to się już utarło towarzyszyła XVII (siedemnasta!) edycja konkursu o Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – nagrody dla energetyków przyznawanej przez energetyków.

„Jaka wizja czyli jak długim okresie powinien wyglądać rozwój polskiej energetyki, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju, niezawodność dostaw oraz zachowanie przewidywalnych cen energii elektrycznej, ciepła i gazu pozwalających na konkurencyjność polskiej gospodarki?” – takim fundamentalnym pytaniem rozpoczęła się VI konferencja z cyklu Energetykon. Jej moderatorami byli: senator dr inż. Stanisław Iwan, Sławomir Krystek – Dyrektor Generalny Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Bogusław Regulski – Wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, dr inż. Janusz Ryk – Dyrektor Biura Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

Jako pierwszy głos zabrał dr Ireneusz Bil, ze Szkoły Głównej Handlowej, który zaprezentował „Zmiany energetyczne na świecie – wnioski dla konkurencyjności Polski i Europy”. Następnie b. senator i inicjator powstania parlamentarnego zespołu ds. energetyki, dr inż. Jerzy Suchański z Politechniki Świętokrzyskiej przedstawił: „Bezpieczeństwo energetyczne Polski – wybrane aspekty”. Pierwszą część konferencji zamknęła dr Magdalena Malicka, reprezentująca kancelarię Morawski&Wspólnicy, z frapującym referatem pt.: „Obowiązujące, a jednak nieobowiązujące przepisy prawa”.

Bardzo ciekawe wystąpienia mieli moderatorzy, wśród których zasiadł senator Stanisław Iwan. Z jego słów na szczególną uwagę zasługują te, gdy mówił on o pozytywnym wpływie ciągłości władzy na realizację postulatów merytorycznych; także – energetycznych.

„Wizja to konieczność, ale co zrobić tu i teraz, żeby polska energetyka rozwijała się w zaplanowanym kierunku, w określonym tempie, w przewidywalnym otoczeniu legislacyjno-decyzyjnym?” – takim problemem zajęła się konferencja po przerwie. Tu moderatorami byli: Marian Babiuch – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Jerzy Łaskawiec – Prezes Zarządu Południowo-Zachodniej Grupy Energetycznej, Józef Pękala – b. Prezes i Budowniczy Elektrowni Opole oraz dr inż. Jerzy Suchański.

Jako pierwszy głos zabrał prof. Janusz Lewandowski – Prezes Zarządu Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, szukając odpowiedzi na pytanie następujące: „Regulacje prawne – akcelerator czy hamulec rozwoju technologii energetycznych?”. Po nim głos zabrał Jerzy Łaskawiec – Prezes Zarządu PZGE z referatem pt.: „Rozwiązanie, lub nie „węzła gordyjskiego” niemożności realizacji dużych inwestycji w energetyce przy pomocy mechanizmów rynkowych. Pytania. Sprawy otwarte”

Kolejnym prelegentem był Prezes Zarządu firmy doradczej BiznesPro, Marek Rakowicz, którego wystąpienie nosiło tytuł: „Jakość prawa – fundament decyzji inwestycyjnych małych podmiotów w OZE”.

Przyszedł czas na kolejne, niesłychanie ważne i równie aktualne zagadnienie: Polska węglem stoi czyli czy niskoemisyjny rozwój polskiej elektroenergetyki jest sprzeczny z unijną polityką klimatyczno-energetyczną? Moderatorami tego tematu byli: prof. Wojciech Nowak – Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej, prof. Józef Pacyna – Dyrektor NILU Norweskiego Instytutu Badań Powietrza, Waldemar Szulc – Wiceprezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.

Profesor Józef Pacyna z NILU omówił „Status technologii CCS w Norwegii”; ta nowatorska, ale i kontrowersyjna technologia wychwytu CO2 i składania go pod ziemią oraz pod dnem morskim, właśnie w Norwegii znalazła zastosowanie praktyczne. Polski naukowiec, od lat pracujący w tym skandynawskim kraju, przedstawił konkretne doświadczenia. Wielce interesujące wystąpienie, świetnie komponujące się z tematem nadchodzącej warszawskiej konferencji COP 19.

Światowej klasy ekspert, prof. Wojciech Nowak z Politechniki Częstochowskiej zaprezentował wystąpienie pt.: „CCS jako technologia, która jest w stanie znacznie przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2 pochodzących ze spalania paliw kopalnych”. Po nim głos zabrał Mirosław Niewiadomski, występując w imieniu PGE GiEK SA z referatem pt. : „BREF/BAT jako narzędzia polityki klimatyczno-energetycznej”.

I znów rozgorzała dyskusja, której plon przedstawimy nieco później. Po niej przyszła pora na wręczenie po raz siedemnasty Laurów Białego Tygrysa Polskiej Energetyki, które w tym roku przypadły:

Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS SA

Romanowi Formie,  Wiceprezesowi Zarządu PGE GiEK SA;

Czesławowi Kubasikowi,  Pomysłodawcy i animatorowi tegoż Lauru;

oraz Laur Honorowy dla 86-letniego Alfonsa Czartoszewskiego – Budowniczego polskiej energetyki.

W gronie firm LAUR BIAŁEGO TYGRYSA  ENERGIA 2013 przyznano:

PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów

Atos IT Services Sp. z o.o. z Warszawy;

NORD – LOCK Poland Sp. z o.o.

 

 

 

 

 


Podziel się

Skomentuj