Prezes Bogdanki odwołany

Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla „Bogdanka” SA 27 wrześnie podjęła uchwałę w sprawie odwołania Mirosława Tarasa z funkcji prezesa zarządu oraz ze składu zarządu spółki. Jednocześnie rada podjęła uchwałę w sprawie powierzenia funkcji pełniącego obowiązki prezesa zarządu Bogdanki Zbigniewowi Stopie (fot. poniżej), zajmującemu dotychczas w spółce stanowisko z-ca prezesa ds. technicznych.

Przyczyną odwołania była różnica zdań między prezesem a Radą Nadzorczą co do rekomendacji wynikających z wyników audytu procedur zakupowych. RN Bogdanki zleciła dwóm spółkom konsultingowym przeprowadzenie audytu procedur zakupowych, zwłaszcza w obszarze robót górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów interesów. 27 września 2012 r. Rada Nadzorcza omówiła wyniki audytu z zarządem. W dyskusji okazało się, że prezes zarządu nie podziela zdania RN o konieczności i o kierunkach wdrożenia rekomendacji wynikających z audytu.

Sam Mirosław Taras, wyjaśniając w „Rzeczpospolitej” przyczyny swego odwołania powiedział, że stracił stanowisko, bo nie przyjął korupcyjnej propozycji i sprzeciwił się ustawianiu przetargów.

Urodzony w 1959 r. Zbigniew Stopa  studia magisterskie ukończył w 1984 r. na Wydziale Górniczym w Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowiena kierunku Górnictwa i Geologii o specjalności Technika Eksploatacji Złóż. W roku 1997 r. ukończył podyplomowe studia w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach w zakresie Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Od początku pracy zawodowej związany jest z Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A., przeszedł wszystkie szczeble kariery od stażysty pod ziemią do Kierownika Działu Robót Górniczych. Uczestniczył w wielu szkoleniach i kursach, ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych JSSP.

Podziel się

Skomentuj