Wróbel Jerzy

 

Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Technicznych

Absolwent Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie – Wydziału Górnictwa i Geologii, na kierunku technika podziemnej eksploatacji złóż. Dla podniesienia swoich kwalifikacji w 1996r. ukończył podyplomowo w Akademii Górniczo – Hutniczej Zarządzanie w Górnictwie oraz w Politechnice Śląskiej kierunek Zarządzanie Projektami w Przedsiębiorstwie.

Pracę w przemyśle górniczym rozpoczął w kopalni „Czeczott”, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, od stażysty do dyrektora Kopalni – Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również, pracując w Biurze Produkcji i Rozwoju Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Zakładzie Górniczych Robót Inwestycyjnych i Zakładzie Zagospodarowania Mienia.

W 2000 roku objął stanowisko dyrektora Kopalni „Janina” w Libiążu, a po jej przekształceniach organizacyjnych od kwietnia 2004r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Zakładu Górniczo – Energetycznego Janina Sp. z o.o.

Od 1.07.2005r. jest Wiceprezesem Zarządu – dyrektorem ds. handlowych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Bardzo ceni sobie życie rodzinne – jest ojcem trojga dzieci. Czas wolny poświęca swoim zainteresowaniom, głównie strzelectwu i turystyce.


Podziel się

Skomentuj