Szkałuba Mirosław


Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Wiertniczo-Naftowego (1984), magister inżynier górnictwa naftowego. W 1998 roku ukończył Studium Podyplomowe z zakresu Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firm w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2004 roku zdał egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Z PGNiG związany od 1994 roku. Do 2005 roku w Centrali Spółki w Departamencie Poszukiwania Złóż na stanowisku specjalisty ds. projektowania, nadzorowania oraz rozliczania prac poszukiwawczych, później w Oddziale Sanok na stanowisku zastępcy kierownika działu Nadzoru Prac Wiertniczych.

W latach 2005 – 2008 członek Rady Nadzorczej PGNiG z wyboru pracowników. Członek Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.
Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Dialogu Społecznego i Majątku z dniem 20 marca 2008 roku.

W wyniku wyborów pracowniczych przeprowadzonych w okresie od 14 lutego do 16 lutego 2011 roku, ponownie wybrany na przedstawiciela załogi do Zarządu PGNiG.


Podziel się

Skomentuj