Fąfara Ireneusz

 

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
W drugiej połowie lat 80. pracował w firmach branży energetycznej jako specjalista ds. eksportu.
Od 1992 do 1998 r. związany z Bankiem Energetyki w Radomiu, gdzie był analitykiem finansowym, Dyrektorem Domu Maklerskiego, a od 1995 r. Wiceprezesem Zarządu.
W latach 1998-2007 był Członkiem Zarządu ZUS ds. Ekonomiczno-Finansowych. Nadzorował wpływy składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Otwartych Funduszy Emerytalnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zarządzał również finansami instytucji oraz Funduszem Rezerwy Demograficznej. Od 2004 r. pełnił dodatkowo funkcję Członka Zarządu ds. Informatyki, nadzorując wdrożenie i rozwoju Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS.
Od maja 2007 r. do października 2009 r. był Prezesem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.
Był członkiem wielu Rad Nadzorczych, m.in. Agencji Rynku Energii SA, Energo-Utech SA, Milmet SA, Kompanii Węglowej SA, Centrum Informatyki Grupy PZU SA, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA. Obecnie jest Członkiem Rady Dyrektorów ORLEN Lietuva.
Ukończył liczne kursy międzynarodowe dotyczące finansów, rynków kapitałowych i systemów emerytalnych organizowane między innymi przez Związek Banków Szwajcarskich oraz Austriacki Bank Centralny. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (odbył praktykę na giełdach we Frankfurcie i Dusseldorfie).


Podziel się

Skomentuj