Energetykon 2009 – podsumowanie

Tematów było tyle, ile problemów stojących przed polską elektroenergetyką.

 

18 i 19 listopada 2009 roku odbyła się w Warszawie, w hotelu Sofitel Victoria II Konferencja Problemowa ENERGETYKON 2009. Energia-Klimat-Gospodarka-Społeczeństwo, której organizatorem była Agencji Promocji Energii oraz czasopismo „ENERGIA. Poradnik producenta i użytkownika” i energetyczny portal informacyjny: www.energia-online.info , a Głównym Patronem Konferencji była grupa TAURON Polska Energia S.A. W trakcie konferencji, która w swoim założeniu jest miejscem spotkań wybitnych naukowców i praktyków energetyki, dyskutowano nad najważniejszymi problemami branży. Konferencja zgromadziła blisko sto osób z sektora energetycznego, świata nauki i polityki. Dyskutowano m.in. o rynku energii, o efektywności w jej wykorzystaniu, o nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, o perspektywach energetyki jądrowej w Polsce, o odnawialnych źródłach energii i ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i o kogeneracji.

O celu, do którego zmierza polska elektroenergetyka mówił specjalny gość konferencji Jan Bury, sekretarz stanu Ministerstwa Skarbu Państwa. Przypomniał dotychczasowe działania resortu i już mocno zauważalne efekty. Jak chociażby bardzo udany debiut PGE S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zakreślił harmonogram działań resortu podając terminy kolejnych etapów prywatyzacji spółek energetycznych. Minister stwierdził wprost, że nie można udawać, że w elektroenergetyce mamy konkurencję skoro są cztery grupy energetyczne mające jednego właściciela. A tylko zdrowa konkurencja może doprowadzić do rozwoju sektora oraz do tworzenia coraz atrakcyjniejszej oferty kierowanej dla końcowego odbiorcy.

Dyskutanci chwalili przyjętą przez rząd 11 listopada br. „Politykę energetyczną Polski do roku 2030”. Podkreślali, że po raz pierwszy jest to dokument konkretny z rozpisanymi zadaniami dla poszczególnych resortów i administracji państwowej. Obecny w czasie konferencji ENERGETYKON dr inż. Henryk Majchrzak, dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki, powiedział: – Ideą polityki energetycznej było to, żeby nie dać innej alternatywy, jak możliwość jej zrealizowania. Jeżeli są określone terminy i nazwiska ludzi odpowiedzialnych zawsze to lepiej motywuje niż ogólne zapisy. Dlatego wierzę, że zbliżymy się do tego celu, który sobie wyznaczyliśmy.

W pierwszym dniu konferencji odbyły się trzy panele dyskusyjne. Wątkiem łączącym wszystkie wystąpienia było słowo: EFEKTYWNOŚĆ. Panel I odbył się pod kierownictwem Dariusza Stolarczyka, wiceprezesa zarządu Grupy Tauron Polska Energia S.A. W swojej prezentacji Dariusz Stolarczyk przedstawił wnikliwą analizę przeobrażeń, jakim w ostatnich pięciu latach poddani byli dystrybutorzy energii elektrycznej w Polsce. Następnym prelegentem był Piotr Zawistowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem Tauron Polska Energia SA, który mówił na temat handlu energią na podstawie doświadczeń Grupy Tauron. Po nim głos zabrał prezes częstochowskiego Zakładu Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych „Pozyton”, Zbigniew Piętka, którego firma od pięciu lat pracuje nad inteligentnymi licznikami energii elektrycznej i ma w tej dziedzinie spore osiągnięcia oraz m.in. uznanie Komisji Europejskiej.

Panel II odbywał się pod znakiem prezentacji fluidalnego spalania w tlenie, którą to technologię przedstawiał prof. Wojciech Nowak z Politechniki Częstochowskiej. O nowoczesnych blokach fluidalnych mówił dr Jarosław Mlonka, prezes Foster Wheeler Polska, która to firma w tym roku postawiła pierwszy taki kocioł, w pierwszym w świecie bloku 460 MW w PKE S.A. Elektrownia Łagisza.

III z kolei panel dyskusyjny poprowadzili: dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki, dr inż. Henryk Majchrzak oraz prezes Michael Kowalik z wrocławskiej Kogeneracji. Tematem tej części obrad była efektywność i perspektywy rozwoju kogeneracji i trigeneracji w Polsce. Prof. Janusz Lewandowski z Politechniki Warszawskiej w telegraficznym skrócie przedstawił niewesoły obraz polskich elektrociepłowni – których produkcji mamy w Polsce coraz mniej na skutek działań papierowo-urzędniczych! Prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, a zarazem szef Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. Marian Babiuch pokazał polski potencjał tkwiący w kogeneracji. Z kolei Włodzimierz Kędziora, członek zarządu Dalkia Łódź S.A. przedstawił prawne i administracyjne uwarunkowania polskiej energetyki – w tym przede wszystkim te dotyczące kogeneracji – na tle przyjętej właśnie przez rząd polityki energetycznej państwa do 2030 roku. Marek Rakowicz, prezes wrocławskiej firmy BiznesPro mówił o alternatywie jaka się wyłania dla dużych wytwórców kogeneracyjnych. Mianowicie o małych lokalnych urządzeniach kogeneracyjnych i trigeneracyjnych.

W czasie konferencji odczytany został list, jaki na ręce organizatorów „ENERGETYKONU”, nadesłał ubiegłoroczny laureat „Białego Tygrysa”, prof. Jerzy Buzek, obecnie przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Profesor Buzek serdecznie pozdrawił laureatów, wskazując ich ogromną rolę dla kraju.

Po zakończeniu pierwszego dnia konferencji po raz trzynasty wręczano firmom i osobom – mającym w swym dorobku zawodowym szczególny wkład w rozwój rodzimej energetyki – Laury Białego Tygrysa. Laur Honorowy, przy długim aplauzie zebranych, przypadł w udziale seniorowi polskiej energetyki, dziś 90.latkowi, byłemu ministrowi Bolesławowi Bartoszkowi. Wręczał tę nagrodę laureat pierwszego Lauru Białego Tygrysa, uczeń B. Bartoszka, prezes Józef Pękala.

Białego Tygrysa otrzymały w tym roku następujące firmy: Towarowa Giełda Energii S.A. za

dziesięć lat trudnej i efektywnej pracy na rzecz urynkowienia polskiej energetyki; Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. za kompleksową modernizację organizacyjno-technologiczną systemu ciepłowniczego Zielonej Góry (od źródła do odbiorcy); PROCOM SYSTEM S.A. z Wrocławia za osiągnięcia w projektowaniu oraz wdrażaniu nowoczesnych systemów automatyki dla potrzeb energetyki przemysłowej, ciepłowni i elektrociepłowni; Foster Wheeler Poland za kocioł fluidalny CFB 460 MWe na parametry nadkrytyczne zainstalowany w Elektrowni Łagisza; Dalkia Łódź S.A. za optymalizację produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z produkcją ciepła, z równoczesną optymalizacją pracy sieci ciepłowniczej; PKE Elektrownia Jaworzno III za wzorcowe ograniczenie emisji SO2 w wyniku budowy ciągu odsiarczania spalin dla bloków 3 i 4 oraz redukcję zanieczyszczeń poprzez wdrożenie przyjaznej środowisku technologii tymczasowego gromadzenia żużla i pirytów. Laury indywidualne otrzymali: Michael Kowalik z wrocławskiej Kogeneracji, Krzysztof Domagała z bełchatowskiego Elbisu, Jerzy Kondratowicz z Dolnej Odry oraz prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, rektor AGH w Krakowie.

Drugi dzień konferencji poświęcony był energetyce jądrowej i odnawialnej. Obrady rozpoczęły się od energetyki nuklearnej. Najpierw Maciej Jurkowski, wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki wyjaśniał miejsce i rolę PAA w procesie powstawania nowego rodzaju energetyki w naszym kraju. Następnie doc. Andrzej Strupczewski, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego Instytutu Energii Atomowej POLATOM odzierał energetyką jądrową z tajemnic, pomyłek i pomówień. Jest ona bardzo droga w procesie inwestowania i bezkonkurencyjnie tania – z jednym wyjątkiem – w czasie eksploatacji. Ten wyjątek to hydroenergetyka.

Mała (do 5 MW) energetyka wodna była ostatnim zagadnieniem omawianym podczas tegorocznego „ENERGETYKONU 2009″. Najpierw Ryszard Turek, członek zarządu Jeleniogórskich Elektrowni Wodnych, wchodzących w skład Grupy Tauron Polska Energia SA, przedstawiał – na przykładzie JEW – przyszłość małej hydroenergetyki w Polsce. Z kolei Walenty Kobus, członek zarządu Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, posiadacz małej siłowni wodnej, podzielił się swoimi doświadczeniami z tego typu działalności, ukazując jej blaski i cienie.

Na zakończenie obrad głos zabrał Józef Pękala, laureat Białego Tygrysa pierwszej edycji. Podziękował on wszystkim dyskutantom za wiedzę i umiejętność jej przekazania, ale też za kulturę i brak chęci zniszczenia przeciwnika merytorycznego. To rzadkość.

Do zobaczenia za rok!


Podziel się

Skomentuj