Elektrownia Bełchatów

Elektrownia Bełchatów jest największą w Europie elektrownią cieplną i największa na świecie elektrownią wytwarzająca energię elektryczną z węgla brunatnego. 

Elektrownia Bełchatów 
Elektrownia Bełchatów 

Historia: 

Historia wielkich inwestycji, a tym samym historia dynamicznego rozwoju Okręgu Bełchatowskiego sięga początku lat sześćdziesiątych (grudzień 1960). Wtedy to w czasie poszukiwań gazu ziemnego w rejonie wsi Piaski odkryto pokłady węgla brunatnego o miąższości 127 m. 

Duża zasobność złoża szacowana na około 2 mld ton oraz jego korzystne zaleganie była argumentem przemawiającym za podjęciem decyzji dotyczącej budowy Zespołu Górniczo-Energetycznego Bełchatów. Stosowną uchwałę Rada Ministrów podjęła jednak dopiero 17.01.1975 r. po kilkunastu latach badań, ekspertyz i prac projektowych dotyczących przyszłej eksploatacji złoża i budowy elektrowni. 

Uchwała ta uznała budowę Zespołu Górniczo-Energetycznego za inwestycję szczególnie ważną dla gospodarki narodowej i wprowadziła ją do planu inwestycyjnego na rok 1975. 

W konsekwencji prowadzonych 5 lat prac inwestycyjnych 19.11.1980 r. wydobyta została pierwsza tona węgla, zaś rok później 29 grudnia 1981 roku pierwszy blok energetyczny Elektrowni Bełchatów zsynchronizowano z siecią krajową. Pełną projektowaną moc zainstalowaną Elektrownia Bełchatów osiągnęła siedem lat później, 12 października 1988 roku, z chwilą przekazania do eksploatacji ostatniego bloku energetycznego. 

Elektrownia w budowie Dziś PGE Elektrownia Bełchatów S.A. jest największą w Polsce i Europie elektrownią opalaną węglem brunatnym. 

Roczna produkcja energii wynosząca przeciętnie 27-28 TWh, stanowi około 20% produkcji krajowej. 

Proces inwestycyjny budowy 10-ciu Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS), prowadzony w latach 1994-2007, pozwala na spełnienie wszelkich standardów i wymogów z zakresu ochrony środowiska ustalonych przez Unię Europejską.

Dane techniczne: 

W PGE Elektrowni Bełchatów S.A. jest zainstalowanych 12 bloków energetycznych. Podstawowymi urządzeniami bloków są kotły parowe BB-1150, turbiny 18K370 i generatory GTHW360. Urządzenia te zlokalizowane są w budynku kotłowni i hali maszynowni. 

Moc pracujących tu bloków energetycznych wynosi 4440 MW i stanowi około 15% mocy zainstalowanej w polskiej energetyce zawodowej. 

Moc elektryczna wyprowadzona jest z elektrowni do systemu krajowego poprzez rozdzielnie 220 i 400 kV.


Podziel się

Skomentuj