Elektrociepłownia Elbląg

Elektrociepłownia Elbląg Sp. z o.o. znajduje się w Elblągu w województwie warmińsko-mazurskim i funkcjonuje jako samodzielny podmiot gospodarczy. Właścicielem wszystkich udziałów ENERGI Elektrociepłowni Elbląg spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest ENERGA SA .

Elektrociepłownia Elbląg

Historia:

Początki działalności zakładu przypadają na lata dwudzieste. Pierwsze urządzenia zostały oddane do ruchu już po 15 miesiącach budowy mimo, że wskutek surowej zimy 1927/1928 stracono kilka miesięcy. Budowę Elektrowni Elbląg zakończono w 1928 roku. Elektrownia posiadała 4 kotły z paleniskami pyłowymi, 2 turbozespoły o mocy 8 i 10 MW, urządzenie centralnego przygotowania pyłu z dwoma niezależnie od siebie pracującymi młynami. Jako urządzenia odpylające zastosowano cyklony. Działalność produkcyjna Elektrowni miała być oparta na spalaniu dowolnych gatunków węgla kamiennego.

W latach 1936-41 elektrownię rozbudowano o turbozespół o mocy 20 MW. Na owe czasy była to jedna z największych elektrowni na Wybrzeżu. Jednak wskutek działań wojennych elektrownia uległa w znacznym stopniu zniszczeniu.

W 1945 roku powstało przedsiębiorstwo o nazwie Zakłady Energetyczne Okręgu Pomorskiego – Elektrownia Elbląg, które w krótkim czasie zmieniło nazwę na Zakład Energetyczny Okręgu Mazurskiego – Elektrownia Elbląg.

Rozruch odbudowanej Elektrowni Elbląg nastąpił w czerwcu 1946 roku, a jej moc wynosiła ok. 20 MW. W latach 1953-56 elektrownię rozbudowano do 80 MW mocy elektrycznej. Zainstalowano 3 kotły parowe OP-130 o łącznej mocy cieplnej 293 MWt oraz 3 turbozespoły o łącznej mocy elektrycznej 62 MWe.

W wyniku wzrostu zapotrzebowania Elbląga na ciepło w wodzie i w parze, w latach 60-tych elektrownię zmodernizowano i przystosowano do pracy w charakterze elektrociepłowni (produkcja energii cieplnej w skojarzeniu). Równocześnie przeprowadzono modernizację urządzeń odpylających (instalacja elektrofiltrów) w celu podwyższenia niskiej sprawności odpylania. Po modernizacji zakład zapoczątkował działalność pod nazwą Elektrociepłownia Elbląg. W tym czasie wybudowano siec cieplną w Elblągu i Elektrociepłownia Elbląg przejmowała stopniowo od ciepłowni lokalnych pokrycie potrzeb cieplnych całego miasta.

Przez cały okres istnienia zakładu urządzenia produkujące energię elektryczną jak i urządzenia produkujące energię cieplną są ciągle modernizowane.

Do 31.12.1979r. Elektrociepłownia była samodzielnym zakładem w wielozakładowym przedsiębiorstwie Zakłady Energetyczne Okręgu Północnego Bydgoszcz. W latach 1980-1996 funkcjonowała jako część Elbląskich Zakładów Energetycznych, a od 3 lutego 1997r. funkcjonuje jako samodzielny podmiot gospodarczy – Elektrociepłownia Elbląg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dane techniczne:

Urządzenia podstawowe Elektrociepłowni to:

– 3 kotły parowe węglowe OP-130 o wydajności osiągalnej po 130 t/h każdy i parametrach pary 3,8 MPa i 450° C,

– kocioł wodny węglowy WP-120 o mocy cieplnej osiągalnej 100 MW,

– turbozespół T2 AT-12 (przeciwprężny) o mocy elektrycznej 12 MW oraz mocy cieplnej 55 MW,

– turbozespół T5 CKD (upustowo-kondensacyjny) o mocy elektrycznej 25 MW, który w sezonie grzewczym pracuje z maksymalną mocą elektryczną 18 MW i cieplną 65 MW,

– turbozespół T6 AT-12 (upustowo-kondensacyjny) o mocy elektrycznej 12 MW, który w sezonie grzewczym pracuje z maksymalną mocą elektryczną 12 MW i cieplną 55 MW.

Moce dyspozycyjne EC Elbląg to:

– elektryczna zainstalowana: 49 MW,

-elektryczna osiągalna: 42 MW,

– osiągalna cieplna ogółem: 242 MW.

Elektrociepłownia posiada koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej i wytwarzanie ciepła. Pracuje w oparciu o węgiel kamienny.


Podziel się

Skomentuj