Elektrociepłownia Tychy

Elektrociepłownia Tychy S.A. znajduje się w Tychach w województwie śląskim. 

Elektrociepłownia Tychy

Historia: 

Firma została utworzona w 1958 r. jako Przedsiębiorstwo Państwowe. 

1958 r. Rozpoczęcie budowy centralnego źródła ciepła dla miasta Tychy 

1963 r. Etap I uruchomienie trzech kotłów wodnych La Monta typu WLM-38 (nr 1,2,3) o łącznej mocy cieplnej 140 MWt 

1973 r. Etap II oddanie do eksploatacji nowego kotła wodnego (nr 4) typu WP120, urządzeń odpylających oraz nowego komina – moc Ciepłowni wzrosła do 279 MWt 

1977 r. Etap III uruchomienie następnego (nr 5) kotła WP120, dzięki czemu moc Ciepłowni wzrosła do 419 MWt 

1986 r. Etap IV przekazanie do eksploatacji kolejnego kotła wodnego (K6) typu WP120, rozbudowa gospodarki paliwowej i wodnej oraz nowego komina; moc Ciepłowni osiągnęła 552 MWt 

1994 r. Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa – Elektrociepłownia Tychy S.A. 

2000 r. Etap V uruchomienie i przekazanie do eksploatacji bloku ciepłowniczego BC-35 z kotłem fluidalnym z turbogeneratorem o mocy elektrycznej 40 MWe i mocy ciepłowniczej 70 MWt. Zlikwidowano trzy kotły WLM-38 o łącznej mocy 132 MWt. 

1998 – 2002 r. Prywatyzacja – etap I 

2004 – 2007 r. Wznowienie procesu prywatyzacji – etap II 

10.04.2007 r. Parafowanie umowy prywatyzacyjnej pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa a Dalkią S.A. 

17.05.2007 r. Ministerstwo Skarbu Państwa odstępuje od prywatyzacji Elektrociepłowni Tychy S.A. 

27.06.2007 r. Postanowieniem z dnia 27 czerwca 2007 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach – Wydział X Gospodarczy na posiedzeniu niejawnym postanowił zakończyć postępowanie upadłościowe. 

18.05.2007 r. Ministerstwo Skarbu Państwa podejmuje uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Energetyki Południe S.A. Przekazanie w formie wkładu niepieniężnego 1 105 000 akcji Elektrociepłowni Tychy S.A. 

08.08.2007 r. Objęcie 85 % akcji Elektrociepłowni Tychy S.A. przez Energetykę Południe S.A. Energetyka Południe S.A. zmieniła nazwę na TAURON POLSKA ENERGIA. Prezentacja nowej marki i założeń strategii firmy odbyła się 3 października 2007 r. w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa, drugi co do wielkości producent energii elektrycznej w Polsce, powstała w wyniku rozpoczętej w 2006 roku konsolidacji pionowej sektora energetycznego.

Elektrociepłownia Tychy 

01.2008 r. Polskie Centrum Akredytacji podjęło decyzję o udzieleniu Laboratorium Chemicznemu Elektrociepłowni Tychy SA akredytacji Nr 879. 

18.02.2008 r. Laboratorium Chemiczne Elektrociepłowni Tychy SA uzyskało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Chemicznego. 

Dane techniczne: 

Układ technologiczny wyposażony jest w 3 kotły energetyczne przystosowane do wytwarzania ciepłej wody grzewczej i pary w oparciu o paliwa węglowe. 

kotły: 

WP-120 nr 4 

WP-120 nr 5 

OF – 135 wydajność pary 135 ton 

Blok BC-35 

Turbina: Skoda – upustowo kondensacyjna 

TG 1 typ KP 40-9,7 40 MWe 

Wymiennik ciepła: 70 mwt 

Moc zainstalowana: cieplna 290 MWt 

elektryczna 40 MWe 

Rodzaj paliwa węgiel kamienny/miał energetyczny 

zużycie roczne 200 000 ton


Podziel się

2 Odpowiedzi na "Elektrociepłownia Tychy"

Skomentuj