Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. składa się z dwóch zakładów produkcyjnych: EC Wrocław i EC Czechnica o łącznej mocy elektrycznej 363 MW i cieplnej 1059 MWt, co w grupie elektrociepłowni zawodowych pozwala na zajęcie czołowej pozycji. KOGENERACJA S.A. jest producentem ciepła i energii elektrycznej głównie w układzie skojarzonym. 

 

Dane techniczne: 

Działalność produkcyjna realizowana jest za pomocą następujących urządzeń wytwórczych: 

w Elektrociepłowni Wrocław (263 MW mocy elektrycznej + 812 MWt mocy cieplnej) 

* blok ciepłowniczy BC-50 (55 MW mocy elektrycznej + 116 MWt mocy cieplnej), 

* 2 bloki ciepłownicze BC-100 (104 MW mocy elektrycznej + 208 MWt mocy cieplnej każdy), 

* 2 kotły wodne WP-120 (140 MWt mocy cieplnej każdy), 

w Elektrociepłowni Czechnica (100 MW mocy elektrycznej + 247 MWt mocy cieplnej) 

* 4 kotły OP-130 ( 98,5 MWt mocy cieplnej każdy), 

* 2 turbozespoły (50 MW mocy elektrycznej + 123,5 MWt mocy cieplnej każdy), 

Dzięki produkcji energii w układzie skojarzonym realizowany jest wymóg oszczędnego, mało uciążliwego dla środowiska naturalnego, wytwarzania dwóch niezbędnych w dzisiejszym świecie rodzajów energii. Ma to ogromne znaczenie dla wielkich aglomeracji miejskich, w których elektrociepłownia zlokalizowana jest w samym centrum miasta (jak ma to miejsce we Wrocławiu) lub blisko terenów wodonośnych (jak ma to miejsce w przypadku EC Czechnica). 


Podziel się

Skomentuj