Owczarek Maciej

Maciej Owczarek

Maciej Owczarek ma 48 lat, posiada wykształcenie wyższe, ukończył Politechnikę Warszawską oraz MBA Uniwersytet Warszawski wraz z University of lllinois.

Od 1 czerwca 2009 r. na stanowisko prezesa zarządu Enei.

10.2007 – 03.2009 TP TELTECH – prezes zarządu – odpowiedzialny za zarządzanie spółką zależna w Grupie Kapitałowej TP oraz za przygotowanie i wdrożenie projektu mającego na celu optymalizację kosztów utrzymania sieci dostępowej oraz rozwój firmy. Liczba podległych zatrudnionych 340 osób oraz pośrednie zarządzanie operacyjne 450 pracownikami w ramach outsourcingu pracowników. Średnioroczny plan przychodowy na poziomie 120 mln zł.

03.2002 – 10.2007 Telekomunikacja Polska

01.2005 – 10.2007, dyrektor pionu technicznej obsługi klienta – odpowiedzialny za warstwę logiczną sieci dostępowej, w zakresie technicznego dostarczenia i utrzymania usług telekomunikacyjnych. Odpowiedzialność za proces planowania i nadzoru realizacji inwestycji w telekomunikacyjną sieć dostępową. Bezpośrednio raportujący do Dyrektora Wykonawczego Grupy TP ds. Obsługi i Sprzedaży. Liczba zatrudnionych w ramach zarządzanej struktury 3200 osób.

03.2002 – 12.2006 – Dyrektor Zarządzający TP PubliTel – odpowiedzialny za całość przedsiębiorstwa związanego z utrzymaniem 80 tys. automatów publicznych oraz sprzedażą kart telefonicznych. Początkowo raportujący do Dyrektora Pionu Klientów Indywidualnych. Liczba zatrudnionych w zarządzanej strukturze 1500 osób. Średnioroczne przychody na poziomie 360 mln zł.

03.2001 – 05.2002 Yellowtel Polska, dyrektor generalny – odpowiedzialny za zarządzanie oraz rozwój na terenie krajów Europy Centralnej; podległy Dyrektorowi Generalnemu Yellowtel AS; zatrudnienie 60 osób.

1997 – 03.2002 Intersport Polska, dyrektor generalny, członek zarządu, pełnomocnik likwidatorów – odpowiedzialny za całość operacji; podległy początkowo prezesowi zarządu Intersport Polska, następnie prezesowi zarządu Gresyig ASA Group; zatrudnienie 90 osób.

1996 Amoco Central Europe, Kierownik Marketingu na Europę centralną – odpowiedzialny za stworzenie wdrożenie strategii komunikacji, stworzenie i kontrolę budżetu o wysokości 1 mln dol. Podległy dyrektorowi marketingu na Europę centralną.

1992 – 1995 Levi Strauss Poland

1994 – 1995 dyrektor ds. marketingu – odpowiedzialny za stworzenie i wdrożenie strategii marketingowej powiązanej ze strategią europejską stworzenie i kontrolę budżetu o wysokości 1 mln dol; podległy dyrektorowi handlowemu. Zarządzanie 5 osobowym zespołem.

1992 – 1994 dyrektor ds. sprzedaży – odpowiedzialny za stworzenie sieci niezależnych Levi?s Authorise Dealer 70 proc. wskaźnik pokrycia w skali kraju. Podległy dyrektorowi handlowemu; Zespół 4 osób.

1992 regionalny kierownik sprzedaży – odpowiedzialny za tworzenie oraz zarządzanie własnymi sklepami na terenie Polski północnej; podległy dyrektorowi ds. sprzedaży detalicznej.

1992 – 1995 kierownik ds. ochrony praw do znaków towarowych – dodatkowo zajmowane stanowisko. W tym zakresie podległy dyrektorowi generalnemu oraz zastępcy dyrektora ds. bezpieczeństwa Levi Strauss Europe.

1990 – 1992 Firma Handlowa IMA, właściciel – założenie i zarządzanie czterema sklepami odzieżowymi oraz hurtowni odzieżowej z działalnością na terenie całego kraju.

1986 – 1990 Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, nauczyciel akademicki


Podziel się

Skomentuj