Elektrownia Wodna w Łączanach

W dniu 04.06.2004 r. rozpoczęła pracę Elektrownia Wodna przy istniejącym stopniu wodnym na Wiśle w Łączanach. Korzyści ekologiczne elektrowni wodnej można określić przyjmując, że energia elektryczna zastępuje energię wytworzoną w elektrowni cieplnej.

Elektrownia Wodna w Łączanach

Dane techniczne:

Opis elektrowni:

Generator synchroniczny o mocy 2350 kW, napięciu znamionowym 6 kV ,50 Hz, Turbina typu KAPLANA pionowa.

Moc instalowana – 2,5 MW.

Średni spad 5,4 m

Przełyk 62 m3/sek.

Lokalizacja – 38+ 580 km biegu rzeki Wisły, woj małopolskie, gmina Brzeźnica

Termin realizacji – II kwartał 2002 r. I kwartał 2004 r.

Wartość inwestycji – ok. 16 mln zł

Projekt budowlany – Inżynieria i Energetyka Wodna – Lech Unczur

Opis projektu – Rzeka Wisła 38+580 km biegu rzeki Wisły, Elektrownia przepływowa przy istniejącym

stopniu wodnym Łączany, wybudowanym w latach 50 tych w celu spiętrzenia dla żeglugi i poboru wody na potrzebny własne Elektrowni Skawina.

Praca w systemie automatycznym, bezobsługowa z telefonicznym dyżurem domowym. Czyszczarka krat pracująca w systemie automatycznym.

Uzyskanie z Łączan 11.000 MWh energii wymaga spalenia węgla kamiennego o kaloryczności 21.388 kJ/kg w ilości 6150 ton.

Historia:

początki budowy zima 2002 / 2003

rozruch elektrowni marzec – kwiecień 2004

otwarcie elektrowni – czerwiec 2004

źródła:

www.zzw-niedzica.com.pl


Podziel się

Skomentuj