Swora Mariusz Maciej

 

Do 21 grudnia 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie również uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Od 2001 r. jest adwokatem. Stypendysta Fundacji Centrum Europejskie Natolin. 

Autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, prawa i zasad działania organizacji pozarządowych oraz prawa ochrony konkurencji. 

W 2007 r. jako ekspert w ramach rumuńsko-holenderskiego programu bliźniaczego doradzał w zakresie przeprowadzenia dekoncentracji i decentralizacji rumuńskiej administracji. 

Obecnie jest adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu gdzie przygotowuje habilitację. 

Informacje pochodzą ze strony www.ure.gov.pl


Podziel się

Jedna Odpowiedź na "Swora Mariusz Maciej"

Skomentuj