Zespół Elektrowni Wodnych Solina&#8211Myczkowce

Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce S.A. to zespół dwóch elektrowni wodnych na sztucznych zbiornikach wodnych na rzece San w gminie Solina w województwie podkarpackim. Są to Elektrownia Solina i Elektrownia Myczkowce. 

Zespół Elektrowni Wodnych Solina–Myczkowce

Historia: 

Budowę elektrowni wodnej w tym miejscu planowano już przed II wojną światową. Przeprowadzono wstępne badania geologiczne, jednak wojna pokrzyżowała te plany. 

Powtórnie do budowy elektrowni przystąpiono po wojnie. Budowa zespołu elektrowni trwała 12 lat i składała się z dwóch etapów: 

– budowa zapory ziemnej i Elektrowni Myczkowce w latach 1956-1960 

– budowa zapory i Elektrowni Solina w latach 1961-1968 

Elektrownię Myczkowce uruchomiono w 1961, Elektrownię Solina w 1968 Obiekty EW Solina i EW Myczkowce należą do spółki Elektrownie Szczytowo – Pompowe S.A., poza zbiornikami wodnymi, które należą do spółki Zespół Elektrowni Wodnych Solina – Myczkowce S.A. 

Stworzenie tak olbrzymiego Jeziora jak Solińskie wymagało zalania terenów kilku wsi. Pod wodą znalazły się: Solina, Teleśnica Sanna, Horodek, Sokole, Chrewt i duża część Wołkowyji. 

W latach 1961 – 1968 zrealizowana została kolejna, z planu perspektywicznego, budowa Elektrowni i Zapory Wodnej Solina.

Zespół Elektrowni Wodnych Solina–Myczkowce 

Stopień ten przewidziany był jako największy i najwyższy w planowanej kaskadzie 16 elektrowni. Posiada ona bardzo duże znaczenie dla gospodarki narodowej, gdyż jest kluczowym obiektem gospodarowania wodami powierzchniowymi w Polsce południowo-wschodniej. 

Do podstawowych efektów, które były brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o realizacji Soliny należały: 

* względy energetyczne 

* ochrona przed powodzią oraz podwyższanie przepływów minimalnych 

* powstanie bazy dla hodowli ryb 

* pobór wód dla celów komunalnych 

* powstanie warunków dla organizowania wypoczynku, sportów wodnych, rozwoju turystyki. 

W wyniku 7 lat budowy Elektrowni Wodnej Solina przegrodzono rzekę San zaporą betonową typu ciężkiego o wysokości 82 m, długości 664m i kubaturze 760.000 m3, przez co powstał zbiornik wodny, największy spośród ponad pięćdziesięciu sztucznych zbiorników w naszym kraju o pojemności 497 mlnm3 przy powierzchni zalewu 2200 ha, przy czym długość zalewu wzdłuż Sanu – 26,25 km, a wzdłuż Solinki (drugiej odnogi zalewu) – 14 km.

Dane techniczne: 

– Elektrownia Wodna Solina (uruchomiona w 1968 r.), szczytowo-pompowa z czterema turbozespołami typu Francisa o mocy zainstalowanej (po modernizacji przeprowadzonej w latach 2000-2003) 200 MW i produkcji rocznej energii elektrycznej 230 GWh. 

– Elektrownia Wodna Myczkowce (uruchomiona w 1961 r.), przepływowo-wyrównawcza z dwoma turbozespołami z turbinami typu Kaplana o łącznej mocy zainstalowanej 8,3 MW. Budynek elektrowni usytuowany jest na końcu sztolni w miejscowości Zwierzyń. 

W celu uzyskania możliwości zainstalowania w Elektrowni Wodnej Solina mocy elektrycznej 200 MW, uniezależnionej od sposobu gospodarowania wodą, dwa spośród czterech jej turbozespołów pracują jako rewersyjne, przepompowujące wodę ze zbiornika dolnego w Myczkowcach do górnego zbiornika w Solinie. Natomiast stopień w Myczkowcach (zbiornik, zapora i elektrownia) jest stopniem wyrównawczym umożliwiającym swobodną pracę szczytowej elektrowni wodnej Solina, zapewniającym równocześnie możliwość pobierania wody dla turbozespołów rewersyjnych wypompowujących ją ponownie do zbiornika Solina. Pojemność użytkowa zbiornika w Myczkowcach pozwala na pracę elektrowni Solina z pełną mocą w ciągu 5-6 godz. Zbiornik górny Solina wraz ze zbiornikiem wyrównawczym Myczkowce tworzą zespół zbiorników, których gospodarka wodna jest ze sobą ściśle powiązana.

Zespół Elektrowni Wodnych Solina–Myczkowce 

Główne funkcje zespołu zbiorników Solina-Myczkowce to: 

– podwyższanie przepływów minimalnych, 

– redukcja fali powodziowej, 

– wykorzystanie energetyczne potencjału górnego odcinka rzeki San, 

– stworzenie warunków rekreacyjno-wypoczynkowych. 

Długości – 664 m., wys. – 82 m., spiętrzenie wody do 60 m. 

Pojemność jeziora – 474 mln m sześ., pow. ok. 2100 ha (21 km kw.). 

Zalew objął San na długości prawie 27 km i Solinkę na dług. przeszło 14 km. Jezioro ma więc dwie główne odnogi, a całkowita długość linii brzegowej przekracza 150 km. 

Maksymalna głębokość zbiornika (przy zaporze) – 60 m. Wewnątrz zapory na 4 poziomach biegną galerie komunikacyjno-kontrolne o łącznej długości 2073 m. Zapora posiada 3 sekcje przelewowe z przelewami służącymi do zrzutu wody jałowo. W sekcjach przelewowych znajdują się również dwa upusty denne. 

W sekcjach zapory przylegających do elektrowni wodnej zabetonowane są rurociągi stalowe doprowadzające wodę do turbin elektrowni; średnica rurociągów – 2 nitki po 6 m, 2 nitki po 4 m. 

źródło: 

www.solina.pl


Podziel się

3 Odpowiedzi na "Zespół Elektrowni Wodnych Solina&#8211Myczkowce"

Skomentuj