Zespół Elektrowni Ostrołęka

Zespół Elektrowni Ostrołęka  
Zespół Elektrowni Ostrołęka  

Dane techniczne:  

Elektrociepłownia Ostrołęka A dysponująca zainstalowaną mocą cieplną 367 MWt oraz mocą elektryczną 75 MWe pracuje głównie na potrzeby lokalnego rynku energii elektrycznej i cieplnej.  

Elektrociepłownia Ostrołęka A 
Elektrociepłownia Ostrołęka A  

Wyposażona jest w:  

– 4 kotły pyłowe,  

– 1 kocioł fluidalny,  

– 4 turbozespoły.  

Elektrownia Ostrołęka B jest jedyną w północno-wschodnim regionie elektrownią systemową. Składa sie z bloków o pierwotnej mocy 200 MW każdy. W wyniku modernizacji z dwóch blokach zwiększono moc o ponad 20 MW dla każdego.  

Elektrownia Ostrołęka B 
Elektrownia Ostrołęka B  

Elektrownia wyposażona jest w:  

– Blok nr 1, 221 MW  

– Blok nr 2, 200 MW  

– Blok nr 3, 226 MW  

Energia z bloków pierwszego i drugiego wyprowadzana jest na napięciu 220 kV, a z bloku Nr 3 na napięciu 110 kV.  

Zarówno Elektrociepłownia Ostrołęka A jak i Elektrownia Ostrołęka B spalają węgiel kamienny, który transportem kolejowym sprowadzany jest z KWK ‚Bogdanka” i kopalń południowej Polski oraz wykorzystują otwarte układy wody chłodzącej z pobliskiej rzeki Narew.  

Łączna moc elektryczna elektrowni wynosi 647 MW.  

Historia:  

Historia ostrołęckiej energetyki rozpoczęła się w 1917 r., kiedy to zelektryfikowano miasto głównie dla rozwoju przemysłu tartacznego.  

  

Po odzyskaniu niepodległości przystąpiono do odbudowy miasta, a odkładana budowa elektrowni została zakończona w 1928 r. W nowo wybudowanym budynku przy ul. Mazowieckiej zainstalowano nowoczesny silnik Diesla. Wodę do chłodzenia silnika pobierano z wybudowanej w tym celu studni artezyjskiej.  

Wkrótce zawarto bardzo korzystną umowę, na dostawę energii elektrycznej, z garnizonem wojskowym w Wojciechowicach oddalonym od miasta o około 3 km. Dla zasilania Wojciechowie zbudowano trzy podstacje wysokiego napięcia, prąd o napięciu 600 V przesyłany był linią kablową. Już w 1929r. rozbudowano elektrownię i zainstalowano silnik o mocy 300 KM oraz prądnicę o mocy 250 KW. W końcu 1930r. elektrownia ostrołęcka posiadała 9,8 km linii wysokiego napięcia, 1034 abonentów i 5800 zainstalowanych żarówek. W latach 1930-33 wybudowano elektrownię wodną, małej mocy na Omulwi w Grabowie. Od 1933r dostarczano energię elektryczną przez całą dobę, a nie jak poprzednio tylko w godzinach wieczornych.  

Budowę elektrociepłowni rozpoczęto w 1953r. Miała to być elektrociepłownia przemysłowa dla projektowanego kombinatu celulozowo – papierniczego. Za koncepcją budowy elektrociepłowni w tym rejonie kurpiowszczyzny przemawiały: konieczność budowy systemu elektroenergetycznego i istniejące warunki wodne. Decyzja o budowie elektrociepłowni otwierała przed Ostrołęką perspektywy rozwojowe, stwarzała możliwość rozwoju przemysłu. Powstały zakłady celulozowo – papiernicze, zakłady mięsne, wytwórnia prefabrykatów i betonów komórkowych, mleczarnia z proszkownią mleka i elektrownia systemowa. Niewielkie dziesięciotysięczne kresowe miasteczko z małymi domkami i sklepikami otoczone polami i łąkami zmieniło się w ponad pięćdziesięciotysięczne miasto.  

Potrzeby systemu elektroenergetycznego wymusiły zmianę pierwotnej koncepcji, podjęto decyzję o budowie elektrociepłowni jako zakładu energetyki zawodowej. W wyniku tych decyzji 21 lipca 1956 roku oddano do eksploatacji pierwszy kocioł walczakowy produkcji Sosnowieckiej Fabryki Kotłów OP – 100 o wydajności 100 ton pary na godzinę wraz z turbozespołem „STAL” o mocy 14 MW produkcji szwedzkiej. Na Dzień Energetyka 1957 roku włączono drugi turbozespół „STAL”. W niespełna rok, a więc w 1958 roku przybyły elektrociepłowni następne dwa kotły OP -100 i dwa turbozespoły produkcji węgierskiej „LANG” o mocy 26,25 MW każdy. Pod koniec 1958 roku Elektrociepłownia dysponowała mocą zainstalowaną 80,5 MW. W 1959 roku elektrociepłownia rozpoczęła produkcję energii cieplnej dla potrzeb przemysłu i wyprodukowała w tym roku 18.000 Gcal ciepła W roku 1969 osiągnęła w produkcji energii elektrycznej poziom 434.000 MWh.  

Rozwijający się przemysł i budownictwo mieszkaniowe w mieści dały impuls do rozbudowy elektrociepłowni w latach sześćdziesiątych. Na koniec 1967 roku elektrociepłownia wzbogaciła się o kocioł OPP – 230 produkcji RAFAKO i turbozespół firmy „LANG” o mocy 34,1 MW , osiągając moc zainstalowaną 121,5 MW. Wszystkie turbozespoły firmy „LANG” zostały wyposażone w generatory produkcji węgierskiej firmy „GANZ”. Generatory są chłodzone powietrzem.  

W 1967 roku rozpoczęto przygotowania do budowy elektrowni kondensacyjnej o mocy docelowej 400 MW, aneksem do projektu powiększonej do 600 MW. Budowana od 1968 roku, w sąsiedztwie elektrociepłowni, elektrownia otrzymała nazwę Elektrownia Ostrołęka „B” w budowie. Wyposażenie stanowią kotły OP – 650 produkcji „RAFAKO” Racibórz oraz turbiny 13K – 200 produkcji „ZAMECH”. Uroczyste otwarcie Elektrowni Ostrołęka B nastąpiło 20 grudnia 1972 roku.  

Od l stycznia 1972 roku nastąpiło połączenie obu zakładów pod nazwą Zespół Elektrowni Ostrołęka i właściwie od tej daty można mówić o działalności Zespołu. Nie byliśmy jednak przedsiębiorstwem państwowym a tylko zakładem w przedsiębiorstwie wielozakładowym jakim był „Centralny Okręg Energetyczny” w Warszawie. Przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą „Zespół Elektrowni Ostrołęka” w Ostrołęce powstało z dniem l stycznia 1989 roku, w wyniku podziału Centralnego Okręgu Energetycznego.  

20 lipca 1998 roku Minister Skarbu Państwa dokonał komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego. 31 sierpnia 1998 w Sądzie Rejonowym V Wydział Gospodarczy w Ostrołęce, w Rejestrze Handlowym Dział B Nr 866 zarejestrowano JSSP której firma brzmi Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.  

W 1997 roku w Elektrociepłowni Ostrołęka A rozpoczął pracę przerobiony z kotła węglowego OP-100 kocioł fluidalny opalany biomasą o mocy 30 MWt. W latach 2000-2003 przeprowadzona została modernizacja bloków nr 1 i 3, w wyniku której moc osiągalna Elektrowni Ostrołęka B wzrosła do 647 MW.  

źródła:  

tekst: www.energa-elektrownie-ostroleka.zeo.pl  

zdjęcie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Ostroleka-elektrownia.jpg


Podziel się

Skomentuj