Zespół Elektrowni Dolna Odra

Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., w skrócie ZEDO S.A., to zespół elektrowni znajdujących się w rejonie Szczecina, w województwie zachodniopomorskim. 

Elektrownia Dolna Odra 

Historia: 

Zespół Elektrowni Dolna Odra z siedzibą w Nowym Czarnowie powstał w roku 1976 z połączenia Zespołu Elektrowni Szczecin oraz uruchomionej El. Dolna Odra. Do roku 1989 funkcjonował w ramach Zakładów Energetycznych Okręgu Zachodniego w Poznaniu. Po likwidacji okręgów energetycznych stał się samodzielnym przedsiębiorstwem państwowym. Dnia 01 października 1996r. dotychczasowe przedsiębiorstwo państwowe przekształcono w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. 

Elektrownia Szczecin 

Decyzję o budowie najstarszej elektrowni ZEDO S.A. – Elektrowni Szczecin podjęto w 1911 roku. Po drugiej wojnie światowej jej eksploatację rozpoczęto w 1947 roku. Przez 10 kolejnych lat – do 1957 roku – prowadzono gruntowną modernizację polegającą na wymianie podstawowych urządzeń, to jest kotłów i turbin. Obecnie Elektrownia Szczecin dysponuje osiągalną mocą elektryczną 88 MWe oraz mocą cieplną 220 MWt i dostarcza ciepło dla miasta Szczecin. 

Od roku 2006 ZEDO SA funkcjonuje w strukturach Polskiej Grupy Energetycznej. 

Elektrownia Pomorzany 

W latach 1936 ÷ 40 w Szczecinie zbudowano Elektrownię Pomorzany. Po zniszczeniach wojennych ponownie została oddana do eksploatacji w 1961 roku. Osiągalna moc elektryczna tej elektrowni wynosi 134,5 MWe, a cieplna 323,5 MWt. Elektrownia dostarcza energię cieplną do sieci ciepłowniczej miasta Szczecin. 

Elektrownia Dolna Odra 

Elektrownia Dolna Odra jest najmłodszą elektrownią Zespołu. Zbudowana została w latach siedemdziesiątych, poszczególne jej bloki przekazywane były do eksploatacji od 1974 do 1977 roku. Elektrownia ta jest konwencjonalną elektrownią blokową z otwartym układem chłodzenia. Dysponuje mocą elektryczną 1772 MWe i mocą cieplną 117 MWt. Elektrownia produkuje energię elektryczną do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz zasila w ciepło miasto Gryfino.


Podziel się

Jedna Odpowiedź na "Zespół Elektrowni Dolna Odra"

  1. Elektrownia Pomorzany nie była zniszczona w czasie wojny i pracowała nawet w okresie wyzwalania Szczecina. Została wyłączona gdy zabrakło węgla w połowie 1945 roku. Następnie całe jej wyposażenia zostało zdemontowane przez Rosjan i wywiezione do Związku Radzieckiego. „Odbudowa” była realizowana przy wykorzystaniu istniejącej dokumentacji niemieckiej.

    Odpowiedz

Skomentuj