Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.

Na scenie górnośląskiego rynku energetycznego znaczące role odgrywają dwie bytomskie elektrociepłownie – Elektrociepłownia Szombierki, jeden z najstarszych zakładów przemysłowych Bytomia, którego początek działalności sięga 1920 roku oraz Elektrociepłownia Miechowice, funkcjonujące obecnie jako Zespół Elektrociepłowni Bytom SA. ZEC Bytom produkuje ciepło w kogeneracji tj. łącznie z energią elektryczną. W ten sposób przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa istotnie ograniczając emisję do środowiska w szczególności znacząco redukując emisje CO2. 

Elektrociepłownia MiechowiceElektrociepłownia Miechowice 

Rynkiem zbytu dla ciepła produkowanego przez Zespół Elektrociepłowni jest obszar Bytomia. Szacuje się, iż zapotrzebowanie miasta na ciepło wynosi ok. 800 MWt. Wśród lokalnych jego dostawców ZEC Bytom zajmuje zdecydowaną pozycję lidera zaopatrując w ciepło około 40% odbiorców. 

Elektrociepłownia Miechowice składa się z: 

– 8 kotłów energetycznych, 

– 3 turbozespołów o mocy 125 MW. 

Elektrociepłownia Szombierki składa się z: 

– 3 kotłów energetycznych, 

– 1 turbozespołu o mocy 8,8 MW, 

– 1 kotła ciepłowniczego o mocy 29 MW. 

Ogółem w Zespole Elektrociepłowni Bytom: 

– moc cieplna zainstalowana 478,6 MW, 

– moc cieplna osiągalna 321,0 MW, 

– moc elektryczna zainstalowana 133,8 MW, 

– moc elektryczna osiągalna 130,0 MW. 

 


Podziel się

Skomentuj