Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała

Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała – zespół dwóch elektrociepłowni w rejonie Bielska-Białej:
Elektrociepłowni Bielsko-Biała (EC1) w Bielsku-Białej i
Elektrociepłowni Bielsko-Północ (EC2) w Czechowicach-Dziedzicach. 

 

Historia: 

Historia Zespołu Elektrociepłowni Bielsko-Biała sięga roku 1960, w którym uruchomiono Elektrociepłownię w Bielsku-Białej (EC1).

 

Jej wybudowanie wynikło z potrzeby uporządkowania i zracjonalizowania gospodarki energetycznej miasta będącego silnym ośrodkiem przemysłowym i pozwoliło na zlikwidowanie 143 kotłów przemysłowych, kilkudziesięciu kotłowni lokalnych oraz kilkunastu tysięcy palenisk domowych. 

Z kolei decyzja o budowie w Bielsku-Białej Fabryki Samochodów Małolitrażowych oraz konieczność zapewnienia jej i projektowanym osiedlom mieszkaniowym odpowiedniej ilości energii stała się przyczyną budowy w pobliżu obecnej granicy Bielska-Białej i Czechowic-Dziedzic Elektrociepłowni „Bielsko-Północ” (EC2). Po jej uruchomieniu w 1975r. na bazie obu zakładów, a także sięgającej historią roku 1910 Elektrociepłowni w Cieszynie, utworzono w 1976 roku Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała. Do końca 1988r. 

Zespół był samodzielnym zakładem w ramach przedsiębiorstwa państwowego pn. Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego w Katowicach, grupującego wszystkie firmy branży energetycznej regionu katowickiego. Samodzielność organizacyjną i prawną jako odrębne przedsiębiorstwo państwowe Zespół uzyskał w dniu 1.01.1989r. na podstawie Zarządzenia Nr 88/Org/89 Ministra Przemysłu. 

W dniu 12 października 1993r. podpisany został Akt notarialny, na podstawie którego przedsiębiorstwo państwowe Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała przekształcone zostało w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i po zarejestrowaniu tej zmiany w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała Spółka Akcyjna (ZEC BB S.A.) funkcjonował od dnia 1.01.1994r. W dniu 28.12.2001r. ZEC BB S.A. połączył się z Południowym Koncernem Energetycznym S.A. w Katowicach i od tego dnia do dzisiaj działa jako jego oddział – Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała. 

Dane techniczne: 

Elektrociepłownia Bielsko-Biała składa się z: 

– czterech kotłów parowych: dwóch typu OP120, jednego typu OP140 i jednego typu OP230 

– trzech turbozespołów: dwóch typu TUK 25 (upustowo-kondensacyjne) i jednego typu TP 30 (przeciwprężny). 

Moc elektryczna osiągalna to 77 MW, a osiągalna moc cieplna – 275 MJ/s. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi 260 000 MWh, a produkcja ciepła 2 580 000 GJ. 

W Elektrociepłowni Bielsko-Północ zainstalowane są: 

– blok ciepłowniczy BC50 z kotłem fluidalnym Ofz230 

– dwa kotły parowe olejowe typu OO70. 

Moc elektryczna osiągalna wynosi 55 MW, a osiągalna moc cieplna 172 MJ/s. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi 290 000 MWh, a produkcja ciepła 730.000 GJ. 


Podziel się

Skomentuj