Elektrownia Wodna we Włocławku

Elektrownia Wodna we Włocławku należy do ENERGA Elektrownie Straszyn Spółka z o.o. Powstała na rzece Wiśle we Włocławku. W wyniku wybudowania elektrowni powstało na Wiśle jezioro zaporowe, Zbiornik Włocławski.

Historia:

Elektrownia wodna we Włocławku jest największą elektrownią przepływową w Polsce.

Początki Elektrowni Wodnej Włocławek to lata 1963-1970, kiedy budowano stopień wodny we Włocławku.

Stopień wodny Włocławek oddano oficjalnie do użytku 17 października 1970 roku.

Elektrownia Wodna we Włocławku

W listopadzie 1971 roku obiekty stopnia zostały rozdzielone między dwa ówczesne resorty zarządzające w kraju gospodarką wodną oraz energetyką.

Zbiornik wraz z obiektami, zaporą czołową, jaz, przepławkę dla ryb oraz śluzę żeglugową przekazano Okręgowemu Zarządowi Wodnemu w Warszawie, natomiast elektrownię wodną przejęły Zakłady Energetyczne Okręgu Północnego w Bydgoszczy.

Do 1973 roku eksploatację elektrowni prowadził Zespół Elektrowni Wodnych w Straszynie.

Po reorganizacji resortu energetyki w 1973 roku elektrownie wodne Gródek i Żur na Wdzie oraz Włocławek tworzyły Rejon Elektrowni Wodnych

z siedzibą we Włocławku, podporządkowany Zakładowi Energetycznemu Toruń.

W roku 1976, wraz z wprowadzeniem nowego podziału administracyjnego kraju, Rejon Elektrowni Wodnych Włocławek został rozwiązany. Z ramienia Skarbu Państwa elektrownię we Włocławku użytkuje Zakład Energetyczny Toruń.

W ramach tego przedsiębiorstwa powołana została z dniem 01 marca 1998r. spółka prawa handlowego o nazwie Elektrownia Wodna we Włocławku – spółka z o.o. Spółka powstała na bazie załogi elektrowni wodnej. Zakres działalności nowego podmiotu gospodarczego obejmował pełną eksploatację elektrowni, tj. produkcję energii elektrycznej oraz utrzymania ruchu i gotowości urządzeń elektro-energetycznych i hydrotechnicznych.

Od lipca 2007 roku elektrownia wodna we Włocławku wchodzi

w skład ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o.

Dane techniczne:

Elektrownia EW we Włocławku

Rzeka; Wisła

Rok budowy; 1970

Rzędna piętrzenia; 57,30 m n.p.m.

Spad znamionowy; 8,80 m

Ilość hydrozespołów; 6

Typ turbiny; Kaplan

Moc instalowana; 160,2 MW

Przełyk instalowany; 2 190 m3/sek

Średnia produkcja; 739 GWh/a

Czołowe budowle elektrowni zlokalizowano w jednym przekroju w 674,85 kilometrze Wisły. W wyniku spiętrzenia wody powstał zbiornik wodny o długości 55 kilometrów. Elektrownia wodna zlokalizowana została przy lewym brzegu rzeki pomiędzy śluzą żeglowną i jazem, od którego oddzielona jest filarem przepławkowym.

Budynek elektrowni o długości 154 metry i szerokości 60 metrów został podzielony na trzy zdylatowane sekcje. W każdej sekcji są dwa hydrozespoły. Hydrozespół zbudowany jest z turbiny typu Kaplana o średnicy wirnika Dw=8,0 m sprężonych z generatorami o mocy 31,8 MVA każdy. Elektrownia połączona jest z Krajowym Systemem Energoelektrycznym 3 liniami napowietrznymi o napięciu 110 kV przez trzy transformatory blokowe o mocy 68 MVA każdy. Moc zainstalowana elektrowni wynosi 160,2 MW.

źródło:

www.energazew.pl


Podziel się

Skomentuj