Elektrownia Wodna Oława II

Mała Elektrownia Wodna Oława II to jedna z dwóch elektrowni wodnych należących do spółki Elektrownia Wodna we Włocławku, zlokalizowana we Oławie na rzece Odrze. 

Historia: 

W roku 2002 obiekt MEW w Oławie na rzece Odrze został zakupiony przez spółkę Elektrownia Wodna we Włocławku Sp. z o.o. i znajduje się w jej strukturze organizacyjnej pod nazwą MEW Oława II. 

Firma nasza swoje korzenie wywodzi z lat 1963-70 tj jeszcze z okresu budowy Stopnia Wodnego we Włocławku. Wielu pracowników biorących udział w budowie elektrowni i rozruchu rozpoczęło jej późniejszą eksploatację. Najpierw w ramach Zespołu Elektrowni Wodnych w Straszynie a później w ramach Zakładu Energetycznego w Toruniu.

 

W ramach struktury organizacyjnej tego przedsiębiorstwa działała Elektrownia Wodna we Włocławku, która prowadziła bezpośrednio ruch urządzeń elektrowni. W wyniku prac restrukturyzacyjnych w roku 1997 z dniem 01.03.1998 roku podjął działalność nowy podmiot o nazwie 

„Elektrownia Wodna we Włocławku Sp. z o.o.” 

Główna działalność firmy to kompleksowa obsługa obiektów elektrowni, jej bieżące utrzymanie w ruchu oraz gotowości ruchowej jak również naprawy i remonty. 

Dane techniczne: 

Elektrownia: MEW Oława II 

Rzeka: Odra/Młynówka 

Lokalizacja: 212,9/1,880 km 

Rok budowy: 1991/2004 

Rzędna piętrzenia: 128,09 m n.p.m. 

Spad znamionowy: 3,50 m 

Ilość hydrozespołów: 4 

Typ turbiny: śmigłowa/lewarowa 

Moc instalowana: 580 kW 

Przełyk instalowany: 20 m3/sek 

Średnia produkcja: 2 000 MWh/a 


Podziel się

Skomentuj