Elektrownia Szczecin

Elektrownia Szczecin wchodzi w skład Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A., znajduje się na szczecińskim Międzyodrzu w województwie zachodniopomorskim. 

Elektrownia Szczecin 

Historia: 

W 1911 roku podjęto decyzję o budowie najstarszej elektrowni ZEDO S.A. – Elektrowni Szczecin. Miała ona nosić nazwę Kraftwerk Stettin – Zentrale II i miała współpracować z istniejącym wówczas zakładem Zentrale I. Założycielem obu firm była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Elektrizitatwerk-Kraftwerk Stettin GmbH z siedzibą przy Franzosischestraße (obecnie ul. Storrady 1). 

Na budowę obecnej Elektrowni Szczecin przeznaczony został teren należący do fabryki drożdży paszowych i spirytusu drzewnego przy ul. Altdammerstraße 34a (obecnie ul. Gdańska 34a). W pierwszym etapie budowy zakładano, że uruchomienie pierwszego turbogeneratora nastąpi w 1914 roku. Jednak ze względu na wybuch pierwszej wojny światowej niemieckie dowództwo wojenne zarekwirowało dla potrzeb wojska miedź i stopy miedzi, co w konsekwencji uniemożliwiło realizację budowy generatora i turbiny w zaplanowanym terminie. Pierwszy turbozespół uruchomiono w październiku 1916 roku. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną w 1923 roku nastąpiło uruchomienie dwóch kolejnych turbozespołów. W 1939 roku po wybudowaniu nowej stacji transformatorowej Elektrownia Szczecin została połączona z Pomorskim Systemem Energetycznym za pomocą jednej linii napowietrznej o napięciu 110 kV oraz jednej linii kablowej o napięciu również 110 kV. W 1934 roku moc zainstalowana w turbozespołach wynosiła 86,8 MW i nie zmieniła się do 1945 roku. 

W latach czterdziestych rola Elektrowni Szczecin zmalała w związku z uruchomieniem nowocześniejszej Elektrowni Pomorzany. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku elektrownia została zajęta i eksploatowana przez Armię Czerwoną wykorzystującą do obsługi byłych pracowników niemieckich. Wkrótce Rosjanie rozpoczęli demontaż części urządzeń w celu ich wywozu do ZSRR. Polska administracja przejęła elektrownię we wrześniu 1947 roku. Przez kolejnych 10 lat – do 1957 roku – przeprowadzono gruntowną modernizację polegającą na wymianie podstawowych urządzeń. 

W 1974 elektrownia weszła w skład Zespołu Elektrowni Dolna Odra. W latach 1998-2000 wymieniono stare i zużyte turbiny na nowy turbozespół 4UCK 65 o mocy elektrycznej 65 MW. 

Dane techniczne: 

Elektrownia dysponuje: 

– osiągalna moc elektryczna 88 MW 

– osiagalna moc cieplna 220 MW. 

Elektrownia dostarcza energię cieplną do sieci ciepłowniczej miasta Szczecin. 

Źródła: 

zdjęcia: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Elektrownia_Szczecin.jpg


Podziel się

Jedna Odpowiedź na "Elektrownia Szczecin"

Skomentuj