Elektrownia Skawina

Elektrownia Skawina S.A. znajduje się w Skawinie w województwie małopolskim. Jest jedną z największych firm przemysłowych w Skawinie i jedną z większych w regionie. Zasila w ciepło miasto Skawina oraz zachodnią część Krakowa. Obecnie posiada ponad 20% udział na rynku ciepła aglomeracji krakowskiej. Oprócz produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z ciepłem, elektrownia jest dostawcą pary technologicznej, wody pitnej oraz wody przemysłowej dla skawińskich przedsiębiorstw. Właścicielem 100% akcji Elektrowni Skawina S.A. jest CEZ Poland Distribution B.V. – spółka zależna ČEZ, a. s. 

Dane techniczne: 

Elektrownia posiada duży potencjał techniczny i technologiczny. 9 kotłów parowych, 5 turbozespołów o łącznej zainstalowanej mocy 490 MW, 1 hydrogenerator o mocy 1.6 MWe oraz sieć i węzły ciepłownicze pozwalają na produkcję około 3 000 GWh energii elektrycznej rocznie, a także ciepła i wody. 

Moc elektryczna zainstalowana 490 MWe 

Moc elektryczna osiągalna w kondensacji 490 MWe 

Maksymalna moc cieplna osiągalna w wodzie co. 588 MWt 

Maksymalna moc cieplna osiągalna w parze tech. 72 MWt 

Moc elektryczna osiągalna w maksymalnym skojarzeniu 370 MWe 

Podstawowe urządzenia wytwórcze to 

9 kotłów parowych i 5 turbozespołów 

Parametry pary na wlocie do turbiny 535°C i 9,0 MPa 

Moc znamionowa elektryczna generatorów TG 3,4,5,6 110 MWe 

Moc znamionowa elektryczna generatora TG 7 50 MWe 

Moc znamionowa elektryczna hydrogeneratora 1,6 MWe 

Głównym odbiorcą energii elektrycznej produkowanej w Elektrowni Skawina S.A. jest CEZ Trade Polska Sp. z o.o., natomiast największym odbiorcą wytwarzanego ciepła jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Kraków S.A.

Elektrownia Skawina

Historia: 

Początki elektrowni to rok 1957, kiedy rozpalono pierwszy kocioł. Budowę Elektrowni Skawina o mocy elektrycznej 550 MW zakończono w 1961. Maksymalna moc cieplna elektrowni w 1998 wynosiła 618 MW. W latach 90. XX wieku następują kolejne modernizacje i wymiany kotłów oraz podnoszenie parametrów turbin. Decyzją Prezesa URE z dnia 1 grudnia 2004 poszerzono koncesję o wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 

10 października 1996 nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Elektrownia Skawina w Jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. 12 października 1999 roku Elektrownia Skawina S.A. przedłożyła wniosek prywatyzacyjny Ministrowi Skarbu Państwa i 12 czerwca 2002 została sfinalizowana umowa sprzedaży przez Ministerstwo Skarbu Państwa akcji Elektrowni Skawina S.A. na rzecz PSEG Poland Distribution B.V. 29 maja 2006 ČEZ a.s. podpisało finalną umowę nabycia od PSEG Global akcji PSEG Distribution BV głównego akcjonariusza Elektrowni Skawina S.A. 

źródła: 

www.cezpolska.pl


Podziel się

Skomentuj