Elektrownia Siersza

Elektrownia Siersza położona jest w północno zachodniej części województwa małopolskiego, w Czyżówce w gminie Trzebinia. Od 2001 roku wchodzi w skład Południowego Koncernu Energetycznego S.A. w Katowicach.  

Elektrownia Siersza 

Dane techniczne:  

Elektrownia zawodowa, kondensacyjna o obiegu zamkniętym, z członem ciepłowniczym, opalana węglem kamiennym i mułem węglowym. Moc zainstalowana 786 MW, moc osiągalna 813 MW.  

  

Człon ciepłowniczy – moc zainstalowana 61.3 MWt.  

Blok 1 i 2:  

– Kotły nr 1 i 2 – kotły typ OFz-425 Rafako, fluidalne, na węgiel kamienny i muł węglowy, dwuciągowe z atmosferycznym paleniskiem fluidalnym ze złożem cyrkulacyjnym.  

– Turbina nr 1 i 2 – 16CK145 Alstom Power Sp. z o.o., reakcyjna, osiowa, dwukadłubowa, kondensacyjna z możliwością poboru pary do celów ciepłowniczych, 7 upustów regeneracyjnych, regulacja elektrohydrauliczna (EHR).  

Bloki 3,4,5,6:  

– Kotły nr 3, 4, 5, 6 – typ OP380k Rafako, na węgiel kamienny.  

– Turbina nr 3, 4, 5, 6 – typ TK120 ZAMECH Elbląg, akcyjna, osiowa, trzykadłubowa z sześcioma upustami nieregulowanymi, kondensacyjna z możliwością poboru pary do celów ciepłowniczych.  

Moc elektryczna bloku wyprowadzona jest poprzez transformator blokowy o mocy 150 MVA na rozdzielnię 110 kV (bloki nr 3 i 6) lub 220 kV (bloki nr 4 i 5).  

Nawęglanie:   

Podstawowym źródłem zaopatrzenia Elektrowni Siersza w paliwo do lat 90-tych była Kopalnia Siersza. Tylko uzupełniające ilości dowożone były w wagonach samowyładowczych typu „Talbot” i rozładowywane nad zasobnikiem bunkra szczelinowego. W chwili obecnej węgiel do elektrowni dostarczany jest z kilku kopalni ze Śląska. Wymagało to dostosowania istniejącego układu nawęglania do potrzeb rozładunku i składowania węgla na terenie elektrowni. Węgiel do elektrowni może być dostarczony transportem szynowym, wagonami typu „Talbot” oraz transportem samochodowym.  

Elektrownia posiada dwa odrębne składowiska węgla i składowisko mułu. Składowisko nr 1 (wewnętrzne) jest przeznaczone do składowania węgla dla dwóch kotłów fluidalnych OFz-425. Składowisko nr 2, zlokalizowane obok elektrowni, przeznaczone jest do składowania węgla dla bloków od nr 3 do 6 i jest połączone szeregiem przenośników taśmowych i przesypów z ładowarko-zwałowarką i bunkrem rozładowczym.  

W kotłach fluidalnych poza paliwem podstawowym spalane są (ok. 10 % ilości energii chemicznej) muły z węgla kamiennego o wartości opałowej ok. 10000 kJ/kg i wilgoci do 40 %, powstające w procesie odsiarczania węgla w kopalni.  

Muły węglowe dowożone do Elektrowni Siersza samochodami samowyładowczymi rozładowywane są do zbiornika przyjmującego, zlokalizowanego w stacji przygotowania i transportu mułów. Stamtąd podawane są przenośnikiem ślimakowym do pompy tłokowej, pompującej muł rurociągiem do zbiornika pośredniego zlokalizowanego w stacji pośredniej. Zbiornik ten pełni rolę bufora, a jednocześnie – ze względu na swoją lokalizację w pobliżu kotłów nr 1 i 2 – zapewnia równomierne podawanie mułów do kotłów. Instalacja pracuje z wydajnością wynoszącą od 8 m3/h do 45 m3/h. Średnie ciśnienie transportu mułu wynosi 6,4 MPa.  

Elektrownia posiada trzy kominy:  

  

– H = 168 m obsługujący bloki I i II.  

– H = 264 m obługujący bloki od III do VI.  

– H = 100 m, zbudowany przez „Chłodnie Kominowe” S.A. w 2000 roku, obsługujący instalacje odsiarczania spalin bloków III i VI.  

Moc elektryczna wyprowadzana jest do krajowego systemu energetycznego poprzez rozdzielnię 110 i 220 kV. Energia cieplna odbierana jest przez okolicznych mieszkańców.  

Historia:  

Dynamiczny rozwój przemysłu na Ziemi Chrzanowskiej na początku XX wieku spowodował wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. W 1913 roku – przy współudziale kapitału polskiego i francuskiego – powstała Elektrownia Siersza Wodna o mocy 5 MW. Maksymalną moc – 22,5 MW – osiągnęła w 1928 roku. Taki był początek siłowni, której tradycję kontynuuje dziś Elektrownia Siersza.  

Zasobne pokłady węgla w pobliskiej KWK Siersza oraz dobre warunki jego wydobycia dały asumpt do rozpoczęcia w latach 50-tych budowy nowej, nowoczesnej w skali kraju elektrowni cieplnej. W 1962 roku – po zakończeniu I-go etapu budowy – pracowały już dwa bloki energetyczne o mocy zainstalowanej po 130 MW każdy. Głównym dostawcą urządzeń były firmy francuskie.  

Drugi etap budowy – to cztery bloki energetyczne po 120 MW mocy każdy. Inwestycję zakończono w 1970 roku. Był to tzw. polski etap: kotły dla potrzeb elektrowni wyprodukowano w RAFAKO – Racibórz, turbiny w ZAMECH-u – Elbląg, a generatory w DOLMEL-u – Wrocław.  

Po wielu wymaganych modernizacjach i rewitalizacji bloków nr 1 i 2 Elektrownia Siersza zyskała moc osiągalną 813 MW, natomiast moc zainstalowaną cieplną – 61.3 MWt. Elektrownia wyprowadza energię elektryczną do krajowej sieci elektroenergetycznej o napięciu 110 i 220 kV oraz energię cieplną na potrzeby okolicznych osiedli mieszkaniowych i własne.  

W wyniku procesu restrukturyzacji 29 grudnia 2000 roku Elektrownia Siersza weszła w skład Południowego Koncernu Energetycznego S.A., stając się oddziałem Koncernu.  

źródła:  

www.elsiersza.com.pl  

zdjęcie : http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:El_siersza_2007_est_zachod.jpg&filetimestamp=20070704211326

  

 

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tej grafiki na warunkach licencji GNU Free Documentation  

 


Podziel się

3 Odpowiedzi na "Elektrownia Siersza"

  1. zaczeli szaleć z pakietami gdy chodzi o elektrownie to padnie jak kwk siersza poniewarz jest w małopolsce.399 osob aao 20018 roku ma zostać 160 osób dlaczego bo jest wiinm województwie jeśli w zasadze sie dzi 4 co to jest za elektrownia elektrownia jaworzno 3 to nos połoknie

    Odpowiedz

Skomentuj