Elektrownia Pomorzany

Elektrownia Pomorzany wchodzi w skład Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A., znajduje się w Szczecinie w województwie zachodniopomorskim, blisko kąpieliska Dziewoklicz.

Elektrownia Pomorzany

autor zdjęcia Piotr Kuczyński

Historia:

W latach 1936 – 40 w Szczecinie zbudowano Elektrownię Pomorzany. Po zniszczeniach wojennych ponownie została oddana do eksploatacji w 1961 roku.

Dane techniczne:

Osiągalna moc elektryczna elektrowni wynosi 134,2 MWe, a cieplna 323,5 MWt. Elektrownia dostarcza energię cieplną do sieci ciepłowniczej miasta Szczecin.

Elektrownia Pomorzany posiada dwa zmodernizowane bloki energetyczne, dla potrzeb których zbudowano unikatową w skali światowej instalację jednoczesnego odsiarczania i odazotowania spalin z wykorzystaniem akceleracji wiązki elektronów. Od momentu rozpoczęcia inwestycji cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem zagranicznych ekspertów w dziedzinie energetyki i ekologii. Projekt zrealizowany został we współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w Wiedniu. Wsparły go też Ekofundusz oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Instalacja opiera się na najnowszej technologii i wybudowana została z zastosowaniem japońskich akceleratorów.


Podziel się

Skomentuj