Elektrownia Opole

Elektrownia Opole SA z siedzibą w Brzeziu k. Opola powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Elektrownia Opole w budowie w Jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa. Elektrownia Opole jest kondensacyjną, blokową, elektrownią cieplną, z zamkniętym układem wody chłodzącej. Wchodzi w skład grupy PGE. 

Elektrownia Opole

Dane techniczne: 

Eksploatowane są 4 bloki energetyczne, uruchomione w latach 1993-1997, o łącznej mocy zainstalowanej 1492 MW (moc osiągalna 1532 MW): 

– 1 blok 386 MW 

– 2 bloki 383 MW 

– 1 blok 380 MW 

Paliwem podstawowym jest węgiel kamienny; wszystkie bloki posiadają instalację odsiarczania spalin. 

Zdolność produkcyjna elektrowni to 10 TWh rocznie. 

W PGE Elektrowni Opole SA główne wyposażenie technologiczne bloków stanowią: 

– Kotły przepływowe BP-1150 

Producent: Rafako 

Rodzaj paleniska: tangencjalne 

Max. wydajność: 320 kg/s 

Temperatura pary świeżej wylot: 540°C 

Ciśnienie pary świeżej wylot: 18,3 MPa 

Temperatura pary wtórnej wlot/wylot: 335/540°C 

Ciśnienie pary wtórnej-wylot: 4,2 MPa 

Temperatura wody zasilającej: 255°C 

Sprawność kotła: 91,7% 

Rodzaj paliwa: węgiel kamienny 

Wartość opałowa paliwa: 23 MJ/kg 

– Turbiny 18K360 

Turbina 18K360 jest turbiną reakcyjną, osiową, trójkadłubową, kondensacyjną, z nieregulowanymi upustami pary, z ilościowo-jakościową regulacją zasilania, z międzystopniowym przegrzewem pary. W zmodernizowanych turbinach zastosowano nowy wirnik części turbiny NP, oraz dokonano zmian konstrukcyjnych w upustach turbiny podnosząc tym samym moc turbozespołu o około 10 MW. 

Typ turbiny: 18K370 

Producent: Zamech Elbląg 

Moc elektryczna: 370 MW 

Jednostkowe zużycie ciepła: 7853 kJ/kWh 

Parametry pary świeżej: 17,65 MPa/535°C 

Parametry pary przegrzanej: 4,02 MPa/535°C 

Ciśnienie w kondensatorze: 0,0068 MPa abs.

Historia: 

Decyzja o budowie w Brzeziu elektrowni to początek lat 70-tych. Projekt techniczny Elektrowni Opole, uaktualniony w 1980 r., zakładał wybudowanie sześciu bloków energetycznych o mocy 360 MW każdy. W latach 1993 – 1997 oddano do użytku cztery bloki o łącznej mocy 1490 MW. Z dniem 31 grudnia 1998 r. zakończono proces budowy Elektrowni Opole jako inwestycji centralnej, dysponującej gotową infrastrukturą dla sześciu bloków. 

źródła: 

www.elopole.bot.pl 

pl.wikipedia.org


Podziel się

Skomentuj