Elektrownia Blachownia

Elektrownia Blachownia to elektrownia kondensacyjna cieplna blokowa, z zamkniętym układem wody chłodzącej, wchodzącą w skład holdingu Południowego Koncernu Energetycznego S.A.. Jest zlokalizowana przy ulicy Energetyków 11 w Kędzierzynie-Koźlu w województwie opolskim. 

Elektrownia Blachownia

Historia: 

W roku 1942 Niemcy rozpoczęli budowę kombinatu chemicznego „IG FARBEN INDUSTRIE” położonego na wschód od Kędzierzyna. Dla potrzeb kombinatu wybudowano elektrownię przemysłową, której zadaniem było zaopatrywanie kombinatu w energię elektryczną i cieplną. W czasie wojny siłownia i kombinat chemiczny ucierpiały na skutek licznych bombardowań. W 1945 roku zdemontowano wszystkie urządzenia energetyczne. W 1953 roku zapadła decyzja o odbudowie elektrowni z wykorzystaniem pozostałego kompleksu budynków i przekształceniu jej w zawodową elektrownię. Moc elektrowni ustalono na podstawie bilansu energetycznego oraz możliwości przestrzennego wykorzystania istniejących budynków. W pierwszym etapie budowy przewidziano zainstalowanie mocy 220 MW, a w drugim etapie rozbudowę do 360 MW.

Turbozespół SSW 50 MW 

Blachownia I. Lata 1955 -1959 r 

W dniu 30 października 1957 z udziałem najwyższych władz państwowych uroczyście uruchomiono , a następnie zsynchronizowano z krajowym systemem elektroenergetycznym 1 blok Elektrownii BLACHOWNIA . W 1959 roku zakończył się I etap budowy elektrowni , tzw. Blachownia I. Pierwszy etap budowy obejmował 4 duobloki, składające się dwóch kotłów pyłowych Pauker, o wydajności 2 x 120 ton pary na godzinę i turbiny kondensacyjnej Siemens o mocy 55 MW. Łączna moc zainstalowana wynosiła 220 MW. 

Charakterystyka podstawowych urządzeń; zainstalowanych w I etapie budowy.

Nastawnia cieplna lata 60-te 

Kocioł: 

Pyłowy, całkowicie opromieniowany, z palnikami narożnymi, z 3 stopniowym przegrzewaczem firmy SGP. 

Wydajność ekonomiczna 100 t/h 

Wydajność maksymalna trwała 120 t/h 

Ciśnienie koncesyjne 112 atm. 

Ciśnienie robocze 107 atm. 

Ciśnienie za przegrzewaczem 101 atm. 

Temperatura pary przegrzanej 515 C 

Temperatura wody zasilającej 210 C 

Sprawność kotła 88% 

Elektrofiltr leżący o sprawności 87% 

Turbina: 

Garnkowa, dwukadłubowa, kondensacyjna, reakcyjna z kołem Curtisa firmy SSW 

Moc 50/55 MW 

Ciśnienie znamionowe 95 atm. 

Ciśnienie maksymalne 110 atm. 

Temperatura znamionowa 510 C 

Temperatura maksymalna 520 C 

Obroty 3000 obr./min 

Blachownia II. Lata 1959 -1960 

Budowa drugiego etapu Blachownia II – została zakończona w 1960 roku. Objęła dwa bloki, składające się z kotła przepływowego typu Benson o wydajności parowej 237 ton na godzinę i turbiny kondensacyjnej Siemens o mocy 70 MW. Dzięki zastosowaniu m.in. wtórnego przegrzewu i automatycznego zrzutu pary do kondensatora przy rozruchach i regulacji wydajności pomp zasilających sprzęgłem Voitha poprawiono znacznie sprawność wytwarzania energii elektrycznej. W tym okresie łączna moc zainstalowana jednostki osiągnęła 360 MW. 

Parametry zainstalowanych urządzeń energetycznych w II etapie budowy. 

Kocioł: 

Pyłowy, całkowicie opromieniowany, z 5 stopniowym przegrzewaczem typu „Benson”. 

Wydajność ekonomiczna 190 t/h 

Wydajność maksymalna trwała 237 t/h 

Ciśnienie koncesyjne 209 atm. 

Ciśnienie robocze 190 atm. 

Temperatura pary przegrzanej 535 C 

Temperatura wody zasilającej 250 C 

Sprawność kotła 89% 

Montaż turbozespołu w Elektrowni Blachownia. 

Turbina: 

Garnkowa, trzykadłubowa, kondensacyjna z międzystopniowym przegrzewem pary firmy SSW 

Moc 60/70 MW 

Ciśnienie znamionowe 180 atm. 

Temperatura znamionowa 530 C 

Obroty 3000 obr./min 

Blachownia III ( 1967 -1968 r.) 

Budynek Elektrociepłowni (Blachownia III)w budowie. 

Konieczność rozbudowy elektrowni o tzw. Blachownię III wynikała głównie z dużego wzrostu zapotrzebowania na ciepło dla sąsiadujących z elektrownią Zakładów Chemicznych Blachownia. Inwestycja obejmowała budowę dwu kotłów OP 215 (RAFAKO) i dwóch turbin upustowo-przeciwprężnych UP-28,5 i P-32,5 MW (ZAMECH). Realizację tego etapu zakończono w 1968 roku. 

Parametry urządzeń Blachowni III.

Fragment nastawni elektrociepłowni 

Kocioł: 

Pyłowy, całkowicie opromieniowany, dwuciągowy, walczakowy typu OP 215/138/540 firmy „Rafako”. 

Wydajność ekonomiczna 180 t/h 

Wydajność maksymalna trwała 215 t/h 

Ciśnienie koncesyjne 138 atm. 

Temperatura pary przegrzanej 540 C 

Sprawność kotła 89% 

Turbiny: 

Jeden turbozespół typu 13 UP 28,5 -1 upustowo-przeciwprężny, osiowy dwukadłubowy z nieregulowanymi upustami do regeneracji firmy „Zamech”. Jeden turbozespół typu 13 P 32,5 – 8 przeciwprężny, osiowy dwukadłubowy z nieregulowanymi upustami do regeneracji firmy „Zamech”. 

Fragment nastawni. Turbozespół typu 13 UP 28,5 -1 Turbozespół typu 13 P 32,5 – 8 

Moc 25/28,5 MW Moc 28/32,5 MW 

Ciśnienie znamionowe 130 atm. Ciśnienie znamionowe 130 atm. 

Temperatura znamionowa 535 C Temperatura znamionowa 535 C 

Obroty 3000 obr./min Obroty 3000 obr./min 

Elektrownia Blachownia w latach 80 i 90 – tych. 

Do 1981 roku łączna moc zainstalowana Elektrowni Blachownia wynosiła 421 MW mocy elektrycznej i 294MW mocy termicznej. Wskutek zużycia na przełomie lat 70 i 80 wycofano z eksploatacji Blachownię II, a także zredukowano parametry Blachowni I. Zmniejszyło to moc elektryczną zakładu do 244 MW. W latach dziewięćdziesiątych ze względu na zmniejszający się popyt na energię cieplną została obniżona sprzedaż energii cieplnej. W latach 1994-2000 przeprowadzono głęboką restrukturyzację techniczną, technologiczną i organizacyjną. Główną zmianą technologiczną było zastosowanie nowego paliwa podstawowego. W latach 1994-1996 przeprowadzono modernizację pięciu kotłów „PAUKER” tak, by można je opalać jednocześnie pyłem węglowym i gazem koksowniczym z pobliskich Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach. Udział gazu koksowniczego w opalaniu kotłów, zastosowanie nowoczesnych gazowych palników niskoemisyjnych i modernizacja elektrofiltrów ELEX zapewniają dotrzymanie przez elektrownię dopuszczalnych norm emisji pyłu, SO2 i NOx do atmosfery. Zmiany techniczne polegały też na wprowadzeniu nowego procesu spalania węgla w kotłach OP-215 przez zastosowanie tzw. zimnego wiru w celu zmniejszenia emisji NOx. Następnie w latach 1997-1999 dokonano również modernizacji turbin kondensacyjnych o mocy osiągalnej 48 MW, polegającej na dostosowaniu ich do pracy w układzie kondensacyjno-upustowym. Zmodernizowano części wysokoprężne tych turbin, w wyniku czego uzyskano wzrost mocy osiągalnej do 55 MW oraz poprawę sprawności wytwarzania energii. Ważną częścią modernizacji turbin było wprowadzenie nowoczesnych systemów sterowania i zabezpieczeń Teleperm XP i Simatic S-5. Zastosowanie tych nowoczesnych systemów pozwoliło zapewnić obsłudze urządzeń wytwórczych bezpieczeństwo na wysokim poziomie, a samym urządzeniom stabilne parametry pracy, pozwalające na wydłużenie czasu eksploatacji. Czujniki pomiarowe zainstalowane w układzie technologicznym i nadrzędne systemy sterowania powoduje, iż praca turbin i układów zasilających jest bez przerwy monitorowana i kontrolowana, a o wszelkich nieprawidłowościach na bieżąco informowana jest obsługa urządzeń.

Maszynownia 

Zmniejszenie możliwości sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej, spowodowane zapaścią gospodarczą dotychczasowych odbiorców, spowodowały konieczność dalszej restrukturyzacji. W latach 1998-2000 wycofano z eksploatacji niskosprawne urządzenia Blachowni III oraz podjęto trudną decyzję o redukcji zatrudnienia. 

W 2001 roku w Elektrowni Blachownia uruchomiono nowoczesny system pomiarowo-rozliczeniowy „KRAKATAU”. Zainstalowano liczniki energii elektrycznej, które współpracują z bazodanowym systemem informatycznym. System ten służy oczywiście do rozliczeń z odbiorcami energii, ale również pozwala kontrolować na bieżąco, z dużą dokładnością, wielkość produkcji elektrycznej.

Dane techniczne: 

Elektrownia obecnie dysponuje mocą zainstalowaną 158 MW i mocą cieplną 174 MW. Energię elektryczną i cieplną wytwarzają w sumie 3 turbozespoły. Moc elektryczna wyprowadzana jest do krajowego systemu energetycznego poprzez rozdzielnię 110 kV. 

Głównym odbiorcą energii cieplnej są sąsiadujące z elektrownią firmy przemysłu chemicznego.


Podziel się

Skomentuj