Elektrownia Adamów

Elektrownia Adamów jest konwencjonalną elektrownią cieplną o mocy osiąganej 600 MW. Paliwem dla elektrowni jest węgiel brunatny wydobywany przez Kopalnię Węgla Brunatnego Adamów. Elektrownia Adamów wchodzi w skład Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Zlokalizowana jest w odległości 3 km od Turku i 30 km od Konina. W 1989 roku zatrudnienie w elektrowni wynosiło 1352 osoby, w tym 137 kobiet. 

Budynek Główny i chłodnie kominowe Elektrowni Adamów 

Budynek Gówny i chłodnie kominowe 

Historia: 

Jej uruchomienie nastąpiło w 1964 roku. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż sama budowa elektrowni (wyłączając sprawy wywłaszczeniowe i budowę zaplecza) przebiegała bardzo sprawnie. W lutym 1962 roku rozpoczęto wykopy pod budynek główny elektrowni, a synchronizacja pierwszego turbozespołu nastąpiła już w październiku 1964 roku. Piąty, ostatni turbozespół uruchomiono we wrześniu 1966 roku. Był to najkrótszy w tym czasie w Polsce cykl budowy elektrowni z blokiem o mocy ponad 100 MW. Łączny koszt tej inwestycji wyniósł 2679 mln zł. 

Elektrownia Adamów 

Od października 2006 r. w Elektrowni Adamów spalana jest biomasa w postaci trocin drzewnych. Jest to możliwe w wyniku rozszerzenia koncesji przez Urząd Regulacji Energetyki. Zgodnie z warunkami tam zawartymi maksymalny udział biomasy w spalanej mieszance z węglem brunatnym wynosi 10 %. 

Dyrektorami elektrowni do początku lat 90. XX wieku byli: Jarosław Dobrek (1960-1966), Henryk Kiczka (1966-1968), Benedykt Olszewski (1968-1969), Zbigniew Świeca (1969-1974), Leszek Nowak (1974-1981), Stanisław Klapsa (1981-1986) oraz Jan Koniec (1986-1990).

Dane techniczne: 

Jest zawodową, konwencjonalną elektrownią cieplną o mocy zainstalowanej 600 MW, opalaną węglem brunatnym. 

Rok uruchomienia elektrowni: 1966 

Rok uruchomienia ostatniego turbozespołu: 1966 

Rodzaj paliwa podstawowego: węgiel brunatny 

Liczba kotłów energetycznych: 5 

Wydajność znamionowa kotłów [t/h]: 380 

Liczba turbozespołów: 5 

Moc elektryczna osiągalna [MW]: 600 

W 1989 roku Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów wydobyła 4494,5 tys. ton węgla, a odbiorca tego paliwa, którym była elektrownia Adamów, wyprodukowała w tymże roku 3032 GWh energii elektrycznej i 578 TJ energii cieplnej dla potrzeb miasta. 

Niezależnie od produkcji energii elektrycznej, Elektrownia Adamów dostarcza również energię cieplną c.o. dla części miasta Turek i dla zakładów, które są usytuowane w pobliżu. Dostarcza również parę do celów technologicznych dla pobliskich Zakładów Przemysłu Jedwabniczego „Miranda” i „PROFI”.


Podziel się

Skomentuj