Elektrociepłownia Żerań

Jest drugim co do wielkości źródłem ciepła dla Warszawy w ramach Vattenfall Heat Poland S.A.. Pracuje od 1954 roku. Najciekawszymi i najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi w Ec Żerań są dwa kotły fluidalne.

Elektrociepłownia Żerań

Dane techniczne:

Elektrociepłownia Żerań dysponuje mocą cieplną 1561 MW i elektryczną 350 MW, co oznacza, że mogłaby ogrzać około 40% budynków w Warszawie i zaświecić około 5 800 000 żarówek o mocy 60 W. Podstawowym paliwem jest tu węgiel kamienny. Zakład jest jedynym dla wielu odbiorców źródłem pary technologicznej .

W zakładzie zainstalowane są obecnie:

  • 2 kotły fluidalne OFz-450
  • 5 kotłów parowych OP-230
  • 4 kotły wodne WP 120
  • 9 turbozespołów ciepłowniczych, w tym jeden turbozespół przeciwprężny

W latach 1994-98, aby ograniczyć emisję pyłów do atmosfery, zmodernizowano pracujące elektrofiltry kotłów OP 230.Wysokosprawne elektrofiltry pozwalają na utrzymanie bardzo niskich stężeń pyłu 50 mg/m3 (wymóg prawny dopuszcza 100 mg/m3), a stosowane palniki niskoemisyjne redukują emisje związków azotu. W ostatnim czasie urządzenia te przeszły kolejną modyfikację, dzięki której zostały przystosowane do spełniania przyszłych, ostrzejszych norm emisji pyłów, czyli 50 mg/Nm3.

Od 2007 roku w Elektrociepłowni Żerań rozpoczęto eksploatację pilotażowej instalacji do współspalania biomasy generującej obecnie 20 000 MWh/rok w kotłach fluidalnych.

W perspektywie roku 2012 zostanie zamknięte i zrekultywowane obecnie eksploatowane składowisko odpadów paleniskowych Ec Żerań przy ul. Myśliborskiej. W planie inwestycyjnym umieszczone są zadania zmierzające do tego celu, jak m.in.: przebudowa odpopielania i odżużlania kotłów, budowa oczyszczalni ścieków dla odprowadzanych dotychczas na Myśliborską ścieków technologicznych oraz wybudowanie dodatkowej retencji popiołu na terenie Ec Żerań w celu zamknięcia gospodarki odpadami paleniskowych na terenie zakładu.

źródła:

www.vattenfall.pl

zdjęcie http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Elektrownia_Zeran.jpg&filetimestamp=20060623223719 udostępniane jest na licencji Creative Commons


Podziel się

Jedna Odpowiedź na "Elektrociepłownia Żerań"

Skomentuj