Elektrociepłownia Zduńska Wola

Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o. to elektrociepłownia znajdująca się w Zduńskiej Woli w województwie łódzkim.

Historia:

1982 – Wydzielenie Elektrociepłowni Zduńska Wola w Budowie

z Przedsiębiorstwa Materiałów Izolacji Wodoszczelnej „Izolacja” w budowie i uzyskanie osobowości prawnej

1992 – Decyzją Wojewody Sieradzkiego przedsiębiorstwo zostaje

przekazane miastu Zduńska Wola i funkcjonuje jako przedsiębiorstwo

państwowe użyteczności publicznej

1997 – Przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę z o. o., której wszystkie

udziały stanowią własność miasta Zduńska Wola

2000 – Przeniesienie na mocy aktu notarialnego własności udziałów na

Skarb Państwa

2006 – Sprzedaż 85% udziałów Skarbu Państwa firmie

SFW Energia Sp. z o. o.

Dane techniczne:

Elektrociepłownia eksploatuje 3 kotły parowe OR 32/80 i 1 kocioł wodny

WR 25. Kotły parowe współpracują w układzie kolektorowym z turbiną przeciwprężną TG1 o mocy zainstalowanej 6,6 MW i przeciwprężu 0,9 MPa. Na przeciwprężu turbiny TG1 jest zamontowana druga turbina przeciwprężna TG2 ( o mocy zainstalowanej 2,24 MW i przeciwprężu w zależności od sytuacji ruchowej 0,11 – 0,25 MPa) , zasilająca stację wymienników para-woda układu ciepłowniczego.

Paliwem jest miał węgla kamiennego o średniej wartości opałowej

23 000 KJ/kg, zawartości popiołu do 18% i siarki do 0,8%.

Moc zainstalowana w 2008 r.:

Termiczna – 103,0 MW

Elektryczna – 8,84 MW

Kocioł OR 32/80:

Wydajność 32 t/h

Ciśnienie pary świeżej 8,0 MPa

Temperatura pary świeżej 500 oC

Turbozespół przeciwprężny TG1:

Turbina R6,6/08

– moc zainstalowana – 6,6 MW

– moc osiągalna – 8,0 MW

– ciśnienie na przeciwprężu – 0,9 MPa

– system sterowania – Woodward

Generator synchroniczny

– chłodzony powietrzem

– moc pozorna – 10 MVA

– moc znamionowa – 8 MW

– napięcie znamionowe – 6,3 kV

Turbozespół przeciwprężny TG2:

Turbina BORSIG 2,2/025

– moc zainstalowana – 2,24 MW

– moc osiągalna – 2,0 MW

– ciśnienie na przeciwprężu – 0,12 – 0,25 MPa

– system sterowania – Woodward

Generator synchroniczny

– chłodzony powietrzem

– moc pozorna – 3,6 MVA

– moc znamionowa – 2,6 MW

– napięcie znamionowe – 6,3 kV

Kocioł wodny WR 25:

Moc cieplna – 29 MW

Temperatura maksymalna – 155 oC

Przepływ wody przez kocioł – 350/600 m3/h

Stacja wymienników para-woda:

Moc cieplna – 44 MW

Para zasilająca (0,11 – 0,25) MPa

Temperatura wody wylotowej – 130 oC


Podziel się

Skomentuj