Elektrociepłownia Siekierki

Elektrociepłownia Siekierki jest największym zakładem w Warszawie i jednocześnie największą polską elektrociepłownią, drugą co do wielkości w Europie. Należy do Vattenfall Heat Poland S.A.

Elektrociepłownia Siekierki

Historia:

EC Siekierki rozpoczęła produkcję w 1961 roku.

Najbardziej znaczącą inwestycją w ostatnim czasie była budowa, w 2008 roku, akumulatora ciepła o pojemności 30 000 t wody sieciowej. Jest to pierwszy tak duży obiekt w Polsce.

Dane techniczne:

Zakład dysponuje mocą cieplną 2000 MW i mocą elektryczną 622 MW. To oznacza, że jest w stanie ogrzać około 60% budynków w Warszawie i zaświecić około 10 400 000 żarówek o mocy 60 W.

Podstawowe jednostki wytwórcze EC Siekierki to cztery bloki, w tym trzy ciepłownicze o mocy 105 MWe każdy oraz jeden kondensacyjny z upustem ciepłowniczym o mocy 125 MWe. Część kolektorową stanowią cztery kotły parowe i pięć turbin. Dodatkowymi jednostkami, z pracy których korzysta zimą przy bardzo niskich temperaturach elektrociepłownia, jest sześć kotłów wodnych.

Wszystkie kotły węglowe wyposażone są w elektrofiltry, które utrzymują emisję pyłu na poziomie 50% wielkości dopuszczalnej polskimi normami ochrony powietrza. Kocioł nr 2, wyposażony w filtr workowy, o jeszcze niższej emisji oraz instalację odsiarczania spalin. Kotły wyposażone są również w palniki niskoemisyjne, pozwalające dotrzymać normy emisji w zakresie NOX. Popioły wychwycone przez elektrofiltry posiadają certyfikat jakości i sprzedawane są jako produkt handlowy.

Instalacja mokrego odsiarczania spalin budowana na Siekierkach jest największą tego typu inwestycją realizowaną w polskich elektrociepłowniach. Zapewni oczyszczanie 3 100 000 m3/h spalin, ograniczając zawartość SO2 na wylocie z instalacji do poziomu200 mg/m3. Instalacja mokrego odsiarczania spalin w elektrociepłowni Siekierki zmniejszy o ponad 50% emisję tlenków siarki do atmosfery emitowanej przez zakład. Ponadto, współpracując z wcześniej zmodernizowanymi elektrofiltrami, wpłynie na obniżenie emisji pyłów do wartości znacznie poniżej limitów wymaganych prawem. Produktem powstającym w wyniku odsiarczania spalin będzie gips, powszechnie wykorzystywany surowiec budowlany. Pierwsze odsiarczone spaliny popłyną z Siekierek już pod koniec 2010 r., całość spalin przewidzianych dla tej instalacji zostanie skierowana do odsiarczania w roku 2011. Pierwszy etap budowy instalacji MIOS zostanie ukończony w 2010 roku, kiedy to zacznie pracować pierwszy absorber przyjmujący spaliny z trzech kotłów. W 2011 roku zakończy się drugi etap budowy. Zacznie działać drugi absorber i całość spalin (z ośmiu kotłów) przewidzianych dla tej instalacji zostanie skierowana do odsiarczania. Ostatni etap inwestycji, polegający na rozbiórce obecnie pracującego komina, zakończy się w sierpniu 2012 r.

źródła:

www.vattenfall.pl

zdjęcie http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Elektrocieplowna_siekierki2.jpg&filetimestamp=20070513145411 Ten plik udostępniony jest na licencji Creative Commons


Podziel się

Skomentuj