Elektrociepłownia Miechowice

Elektrociepłownia Miechowice znajduje się w Bytomiu w dzielnicy Miechowice i wraz z Elektrociepłownią Szombierki tworzy Zespół Elektrociepłowni Bytom Spółka Akcyjna.

Elektrociepłownia Miechowice
Elektrociepłownia Miechowice

Historia:

Powstała w latach 1950-1954 w miejscu wcześniejszej elektrowni, wybudowanej w końcówce II wojny światowej przez Niemców. W 1945 roku, tuż po uruchomieniu posiadała 3 bloki energetyczne po 55 MW każdy. W planach przewidywano budowę 4 bloków, o łącznej mocy 220 MW. W ramach reparacji wojennych nastąpił całkowity demontaż urządzeń elektrowni przez oddziały Armii Radzieckiej. Urządzenia następnie zostały wywiezione w głąb Rosji. Elektrownia Miechowice przeszła na własność Państwa na mocy zarządzenia Ministra Przemysłu z dnia 29 sierpnia 1946 roku, jako była własność przedsiębiorstwa Schlesische Elektrizitats und Gas Aktiengeselschaft Gliwice.

W okresie obejmującym lata 1950-1954 przeprowadzono całkowitą odbudowę urządzeń wytwórczych. 7 listopada 1953 roku dla uczczenia rocznicy Rewolucji Październikowej, nastąpiło oficjalne przekazanie do eksploatacji elektrowni o mocy 220 MW, zwanej wówczas „gigantem polskiej energetyki”. Dnia 5 lutego 1955 roku nadano Elektrowni Miechowice imię Stanisława Drzymały żyjącego w latach 1890-1942 polskiego działacza komunistycznego z Bytomia, straconego przez hitlerowców w 1942 roku w Berlinie. W roku 1958 obie bytomskie elektrownie weszły w skład utworzonego na mocy zarządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki Przedsiębiorstwa Państwowego pod nazwą Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego w Katowicach tzw.”ZEOPd”. Od roku 1960 rozpoczęto rozbudowę zakładu w zakresie ciepłowniczym. W 1978 roku uruchomiono stację ciepłowniczą o mocy cieplnej 46 MW, którą zwiększono później do 116 MW. Zapoczątkowało to proces przekształcenia elektrowni kondensacyjnej w elektrociepłownię.

W 1986 roku w Elektrowni Miechowice w miejsce zlikwidowanej turbiny kondensacyjnej uruchomiono pierwszy turbozespół ciepłowniczy 7UC60 mocy 55 MWe. Drugi turbozespół ciepłowniczy 7UC60 oddano do użytku w 1995 r., a w 1998 uruchomiono do współpracy z nim, człon kondensacyjny.

Dane techniczne:

  • 8 kotłów energetycznych
  • 3 turbozespoły o mocy 125 MW

Elektrociepłownia Miechowice jest obecnie podstawowym źródłem zasilania w ciepło odbiorców Bytomia, produkując jednocześnie energię elektryczną.

http://www.zecbytom.com.pl


Podziel się

Skomentuj