Elektrociepłownia Lublin&#8211Megatem

Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. to pierwsza w Polsce prywatna elektrociepłownia. Elektrociepłownia znajduje się w północno-wschodniej części Lublina, na osiedlu Zadębie.

Elektrociepłownia Lublin–Megatem

Historia:

Została wybudowana w połowie ubiegłego wieku dla potrzeb Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie. Z upływem czasu była modernizowana i rozbudowywana by sprostać potrzebom macierzystej fabryki oraz sąsiednich zakładów przemysłowych. Stała się również drugim pod względem wielkości dostawcą ciepła dla miasta Lublina.

Dane techniczne:

Elektrociepłownia dysponuje 502 MW mocy, w tym 481 MW do produkcji ciepła w postaci gorącej wody i pary, a pozostale 21MW – energii elektrycznej.

W elektrociepłowni zainstalowanych jest:

  • 5 kotłów parowych (EKM-50) o mocy 40 MW każdy
  • 3 kotły wodne (2 x WP-70 i 1 x WP-120) o mocy odpowiednio 81MW i 140 MW każdy
  • 2 turbogeneratory o łącznej mocy 21 MW

Produkcja ciepła odbywa się w układzie skojarzonym, co umożliwia jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej. Ciepło z naszej Elektrociepłowni dostarczamy magistralami ciepłowniczymi (o przekrojach: 800mm; 500mm; 400mm) do dzielnic Lublina: Tatary, Bronowice, Felin, Śródmieście, Czechów, Kalinowszczyzna

W Elektrociepłowni zainstalowane są dwa turbogeneratory o łącznej mocy 21 MW, współpracujące z rozdzielnicą główną RG 6kV. Produkowana energia elektryczna jest przesyłana liniami kablowymi 6kV do stacji transformatorowo-rozdzielczych 110/6kV E1-E2.

Transformacja energii odbywa się za pomocą 4 transformatorów 110/6kV o mocy 16 MVA każdy i sprzedawana jest do sieci Lubelskich Zakładów Energetycznych „LUBZEL” S.A. oraz do Towarzystwa Inwestycyjnego „Elektrownia Wschód” S.A., które zasila zakłady produkcyjne znajdujące się na terenie dawnej Fabryki Samochodów.

źródła:

www.megatem-ec.pl


Podziel się

Skomentuj