Elektrociepłownia Kielce

PGE Elektrociepłownia Kielce Spółka Akcyjna wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. . Zlokalizowana jest w północno–zachodniej części miasta Kielce na obszarze ok. 100,6 ha. Jest największym producentem energii cieplnej w Kielcach.

PGE Elektrociepłownia Kielce
PGE Elektrociepłownia Kielce

Historia:

– 1974 – ujęcie elektrociepłowni w planie rozwoju miasta Kielce

– 1986 – przygotowanie założeń techniczno–ekonomicznych

– 1987 – początek budowy elektrociepłowni

– 1992 – koniec I etapu budowy – przekazanie do eksploatacji kotła WP – 140 z całą infrastrukturą

– 1995 – ukończenie budowy magistrali ciepłowniczej 2 x 600 MW i podłączenie do systemu części odbiorców z systemu „Czarnów” o mocy cieplnej 39 MW

– 1996 – wydzielenie spółki Elektrociepłownia Kielce z ZEORK S.A., w roku 1997 spółka z o.o., od 1998 spółka akcyjna

– 1999 – modernizacja urządzeń odpylających

– 2007 – budowa bloku kogeneracyjnego o mocy docelowej 10,5 MW i sprawności powyżej 80%[1], opartego na spalaniu biomasy, zakończona w grudniu 2008 roku inwestycja kosztowała około 90 milionów zł w tym 20,2 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych i 5 mln zł z EkoFunduszu.


PGE Elektrociepłownia Kielce

Dane techniczne:

EC Kielce S.A. jest wyposażona w następujące urządzenia cieplne:

– blok energetyczny składający się z kotła węglowego OR – 50, kotła na biomasę OS – 20 oraz turbinę przeciwprężną o mocy 10,5 MWe

– kocioł wodny WP – 140 o mocy 140 MWt

– 5 kotłów wodnych WR – 25 o łącznej mocy 146 MWt (jeden z kotłów rusztowych dostosowano do współspalania biomasy )

Dane kontaktowe

PGE Elektrociepłownia Kielce S.A.

ul. Hubalczyków 30

25-668 Kielce

tel. (041) 368 40 41 do 54

Sekretariat (041) 368 43 22

fax. (041) 368 33 80


Podziel się

Skomentuj